Kaarinalainen
Markku Repo
vuoden
rakennus-
tarkastaja

Turun Sanomat

Kaarinalainen rakennustarkastaja Markku Repo on valittu vuoden rakennustarkastajaksi. Valinta julkistettiin viime viikolla Porissa järjestettyjen Rakennustarkastuspäivien yhteydessä ja valinnan suoritti valtakunnallinen Rakennustarkastusyhdistys ry, joka koostuu pääsääntöisesti rakennustarkastajista ja rakennusvalvontaa suorittavista henkilöistä.

Kaarinan kaupungin rakennustarkastajana työskentelevän Repon valintaa perusteltiin mm. hänen pitkäaikaisella toiminnallaan yhteneväisten toimintatapojen saavuttamiseksi alueelliseen rakennusvalvontatyöhön Turun seudulla.