Viihde

Ikähuonokuuloisuus
yleistyy jatkuvasti

Turun Sanomat

Kuulonhuoltoliitto ry avasi torstaina 22.3 uudet ikäkuulo-verkkosivut. Sivusto on suunnattu ikäihmisille, heidän läheisilleen, vanhustyön ammattihenkilöstölle, sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille sekä kaikille ikäkuulosta kiinnostuneille.

Ikäihmisten määrä kasvaa lähitulevaisuudessa voimakkaasti. Tämä merkitsee myös kuulovammaisten määrän lisääntymistä, koska kuulon alentumisen riski kasvaa iän myötä. Ikähuonokuuloisuus on yleisin kuulovikojen aiheuttaja. Ennusteen mukaan vuonna 2010 Suomessa kuulonapuvälineitä tarvitsee

400 000 henkilöä.

Ikäkuulo-sivusto verkkosivuilla www.ikakuulo.fi on tehty ikäihmisiä ajatellen ja niille on kerätty tärkeää tietoa yhdestä yleisimmästä ikäihmisiä koskevasta terveysongelmasta.

Sivuilta löytyy tietoa ikääntymisen vaikutuksista kuuloon, kommunikaatiosta ja vuorovaikutuksen tärkeydestä, kuulemisen apuvälineistä sekä erilaisista kuntoutus- ja tukimuodoista, joita ikäkuuloon on tarjolla.

Heikentyneen kuulon kanssa ei pidä jäädä yksin.