Viihde

Maapallon sietokyky ylittyy edelleen

Ympäristöjärjestö WWF:n julkaiseman raportin mukaan ihmiskunnan aiheuttama ympäristörasitus on suurempi kuin koskaan ennen. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuus köyhtyy nopeasti eri puolilla maailmaa. WWF käyttää Living Planet -raportissaan mittarina ekologista jalanjälkeä, joka mittaa muun muassa ihmisen kuluttamien uusiutuvien luonnonvarojen määrää suhteessa niiden uusiutumiskykyyn. Ihmiskunnan ekologinen jalanjälki on näin mitattuna yli kolminkertaistunut 1960-luvun alusta lähtien. Suomen ekologinen jalanjälki henkeä kohden on WWF:n mukaan edelleen suurimpia maailmassa energian kokonaiskulutuksen ja paperin ja puun kulutuksen vuoksi.