Viihde

Asukkailta kerätään muistitietoa
Turun arvorakennuksista

Turun Sanomat

Turkuseura kaipaa Turun keskustan vanhoissa arvorakennuksissa asuneilta tai muutoin niistä erityisiä muistoja omaavilta henkilöiltä rakennuksiin liittyvää muistitietoa. Muistot voivat liittyä itse rakennukseen, huoneistoihin, asukkaisiin, yhteistoimintaan tai yleensä keskusta-asumiseen ja ympäristöön. Kyseeseen tulevat ruutukaava-alueen talot. Rakennuksen arvon määrittää tässä tapauksessa arkkitehtuuri, ikä tai muu historiallisesti merkittävä seikka. Keskustan vanhat puutalot ovat arvorakennuksia siinä kuin kiviset jugendlinnatkin.

Muistitiedon keräys liittyy Turun yliopiston maantieteen laitoksella tekeillä olevaan uudenlaiseen Turun keskusta-aluetta esittelevään internetkarttaan. Kaikille avoin karttapalvelin esittelee Turun kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita uusista näkökulmista. Perinteisten nähtävyyksien sijasta kartasta löytyy mm. asuinrakennuksia tyylisuunnittain, kävelyreittejä, patsaita, ympäristötaideteoksia ja esimerkiksi purku-uhan alla olevat rakennukset. Karttaan on suunnitteilla monenlaisia muitakin näkökulmia Turkuun tutustumiseksi. Turkuseura on mukana hankkeessa muistitiedon kerääjänä.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Rakennuksiin halutaan liittää teknisten tietojen lisäksi asukkaiden omia muistoja asuintaloistaan ja -ympäristöstään sekä mahdollisesti myös vanhoja valokuvia. Kovin laajoja muisteloita sivuille ei mahdu, mutta kaikki saatu tieto arkistoidaan mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Lähetettävästä materiaalista tulee käydä ilmi kohteena olevan rakennuksen osoite ja mahdollinen nimi sekä mahdollisimman tarkat tiedot ajankohdasta. Mukana on oltava myös muistelijan nimi ja yhteystiedot. Valokuvat palautetaan pyydettäessä.

Materiaali lähetetään Turkuseuraan, os. Sairashuoneenkatu 1, 20100 Turku tai sähköpostitse kirsi.pohjalainen@netti.fi. Lisätietoja voi tiedustella projektin vetäjä Kirsi Pohjalaiselta , puh. 050-591 8155.