Viihde

Liito-orava ei estä tien rakentamista Kuopiossa

Pohjois-Savon ympäristökeskus on myöntänyt poikkeusluvan tien rakentamiselle liito-oravan elinpiirille. Ympäristökeskuksen mukaan tiehankkeelle ei ole muuta tyydyttävää ratkaisua. Tie on osa tulevaa Saaristokaupunkia Kuopion eteläpuolella. Rakennettava Saunaniementie kulkee todennäköisesti kolmen liito-oravanaaraan elinpiirin poikki. Alueella on kuitenkin useita muitakin liito-oravien elinpiirejä, joten lajin elinmahdollisuudet eivät kokonaan häviä rakentamisen seurauksena. Pohjois-Savossa on arviolta noin 12 000 liito-oravanaarasta.