Viihde

Jalokalan poikasia keväällä vesiin

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa tänä keväänä noin 700 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen jokipoikasta sekä 700 000 vaelluspoikasta. Myös 75 000 yksi- tai kaksivuotiasta nieriää lasketaan vesiin. Istutukset tehdään Saaristo-, Selkä- ja Perämerelle, Suomenlahdelle sekä Vuoksen vesistöön. Istutuksilla ylläpidetään ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja kuten järvilohen kantaa sekä turvataan kalastusmahdollisuudet. Istutettavien poikasten arvo on 1,7 miljoonaa euroa. Osa istukkaista lasketaan jokiin, esimerkiksi Kymi-, Vantaan-, Aura- ja Merikarvianjokeen.