Video

Mitä hyviä ja huonoja puolia työttömyysturvan aktiivimallilla on?

Turun yliopiston sosiologian professori Mikko Niemelä kertoo mediassa paljon puhuttaneen työttömyysturvan aktiivimallin hyvistä ja huonoista puolista. Hän johtaa Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa tutkimushanketta "Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana (TITA)" ja on tutkinut sosiaalista eriarvoisuutta myös Kelan tutkimusprofessorina. Video: Turun yliopisto.