Työntekijät tekevät yhä enemmän ylitöitä

Ylitöitä tekevien työntekijöiden määrä on kasvanut samaan tahtiin palkansaajien kanssa, mutta ylityötä tehneiden määrät ovat viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana vaihdelleet suhdanteiden mukaan.

Viime vuosikymmenen lamavuosiin verrattuna ylitöitä tekevien palkansaajien määrä kaksinkertaistui viime vuonna 240 000:een, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus.

Tilastokeskus arvioi, että taantuman aikana yritykset ovat jättäneet palkkaamatta uusia työntekijöitä. Tarpeen vaatiessa työntekijät ovat venyttäneet työpäivää.

Suomalaisista palkansaajista yhä harvempi tekee normaalia, 35–40-tuntista työviikkoa. Viime vuonna hieman yli 70 prosenttia palkansaajista teki normaalia työaikaa, kun parikymmentä vuotta sitten normaalia työaikaa teki yli 80 prosenttia.

Alle 35-tuntista työviikkoa tekee yhä useampi alempi toimihenkilö, joista viidenneksellä on lyhyt työaika. Ylemmistä toimihenkilöistä jo runsas kuudennes tekee yli 40-tuntista työviikkoa.