Metsäteollisuus tyytymätön hallituksen metsäpakettiin

Metsäteollisuus moittii hallituksen metsäteollisuuspakettia konkreettisten toimien puutteesta. Teollisuus epäilee, että energiakustannukset uhkaavat nousta entisestään, vaikka hallitus aikoo leikata metsäteollisuuden energiaveroja leikkurin avulla.

Energiaveroleikkuri pyritään ottamaan käyttöön vuoden 2011 alusta. Hallitus on aiemmin esittänyt, että energiaverot nousisivat tuolloin merkittävästi, mikä on aiheuttanut ankaraa arvostelua metsäteollisuuden piirissä.

Hallituksen mukaan leikkuri laskisi energiaverotuksen tason kilpailukykyiseksi verrattuna kilpailijamaihin.

Metsäteollisuuden tilanteen helpottamiseksi rakennettu paketti sisältää energiaveron lisäksi muun muassa hankkeita, jotka koskevat puutuote- ja bioenergia-aloja. Tukitoimiin aiotaan käyttää jo ensi vuonna 60–80 miljoonaa euroa.

Pitempiaikaisiin toimiin kuuluu puumarkkinoiden toimivuuden parantaminen.