Veropörssi-lehteä julkaissut yhtiö rikkoi lakia

Suomalaisten verotusta koskevia henkilötietoja julkaistiin Veropörssi-lehdessä vastoin henkilötietolakia. Korkein hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin hallinto-oikeuden ja tietosuojalautakunnan aiemmat ratkaisut asiasta.

Satakunnan Markkinapörssi julkaisi vuoden 2001 verotustietoja 17:ssä alueellisesti ilmestyneessä lehdessä. Yhteensä niissä oli 1,2 miljoonan ihmisen tiedot, jotka oli kerätty paikallisista verotoimistoista.

Yhtiö luovutti tiedot levykkeellä toiselle yhtiölle eli Satamedialle tekstiviestipalvelua varten. Palvelussa matkapuhelinten käyttäjät saattoivat noin kahden euron maksua vastaan tilata haluamiensa henkilöiden verotietoja.

Tietosuojavaltuutetun mielestä kyse ei ollut enää journalistisesta toiminnasta. Hän puhui tietojen keräämisen yhteydessä taloudellisesta hyödystä.

Tietosuojalautakunta ja hallinto-oikeus taas hyväksyivät menettelyt.

KHO:n päätöksessä on keskeistä verotietojen julkaiseminen mainitussa laajuudessa ja erillisinä luetteloina.