Länsirannikon satamat hakevat EU:n rahoitustukea

Mikael Rydenfelt
EU-tukea hakee muun muassa Rauman satama.
EU-tukea hakee muun muassa Rauman satama.

Viisi länsirannikon satamaa hakee EU:n rahoitustukea yli 10 miljoonaa euroa toimintansa kehittämiseen. Verkkojen Eurooppa -ohjelmasta haettavaa rahoitusta käytettäisiin satamayhteyksien kehittämiseen, liikenteen pullonkaulojen poistamiseen, tavaraliikenteen tehostamiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Tukea hakevat Porin, Rauman, Oulun ja Kaskisten satamat sekä Kokkolan syväsatama.

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi hakemuksia torstain kokouksessaan.

Porin öljy- ja kemikaalisatamalle haetaan 3,4 miljoonaa euroa tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Rauman satamalle haetaan 2,4 miljoonaa euroa lastikentän rakentamiseen sataman laajennusalueelle. Oulun satamalle haetaan 2,1 miljoonaa euroa liikenteen pullonkaulojen poistamiseen.

Komission alustavan ilmoituksen mukaan rahoituspäätökset tehdään lokakuussa 2019. Tukipäätös tehdään hankkeiden kelpoisuustarkastuksen jälkeen.