Portugalin alijäämä ylitti sopeutustavoitteen

Portugalin valtiontalouden alijäämä ylitti maan vakautusohjelman tavoitteen selvästi viime vuonna. Budjettialijäämä oli tarkistettujen tietojen mukaan 8,6 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Vakautusohjelman 7,3 prosentin tavoite ylittyi yli yhdellä prosenttiyksiköllä, mikä lisäsi velkaantumista. Valtion velka nousi vuoden lopussa 92,4 prosenttiin Portugalin bruttokansantuotteesta.

Tarkistetut alijäämätiedot nostivat Portugalin valtion lainojen korkoa jälkimarkkinoilla edelleen. Kymmenen vuoden viitelainan korko nousi iltapäivällä korkeimmillaan 8,68 prosenttiin.

Markkinapaineet ovat kasvaneet jatkuvasti sen jälkeen, kun pääministeri Jose Socrateksen hallitus ilmoitti viime viikolla eroavansa.

Toimitusministeristönä jatkavan hallituksen valtiovarainministeri Fernando Teixeira dos Santosin mukaan ministeristöllä ei ole oikeutta eikä edellytyksiä neuvotella minkäänlaisesta tuesta. Hän vakuutti, ettei alijäämä vaaranna vakautusohjelman tavoitteiden saavuttamista.