Pörssissä laskupäivä

Osakkeiden hinnat kääntyivät selvään laskuun Helsingin pörssissä. Keskimääräistä kurssikehitystä kuvaava yleisindeksi niiasi 1,3 prosenttia pistelukuun 6 606.

Markkinoiden tunnelmaa latistivat muun muassa Yhdysvaltain tuoreimmat talousluvut, joiden mukaan uusien työttömyyskorvaushakemusten määrä lisääntyi yllättäen.

Nokian osakkeen päätöshinnaksi tuli 9,67 euroa, jossa laskua eilisestä 1,7 prosenttia.

Kokonaisvaihtoa kertyi 480 miljoonaa euroa.