Kuluttajat ja teollisuus ovat aiempaa toiveikkaampia

Taantuma on hiljakseen hellittämässä otettaan Suomen taloudesta, arvioivat sekä kuluttajat että teollisuus.

Kuluttajien luottamus talouteen vahvistui Tilastokeskuksen mukaan edelleen hieman helmikuussa. Kuluttajat pitivät varsinkin omia säästämismahdollisuuksiaan parempina kuin tammikuussa. Myös kuva omasta ja varsinkin Suomen taloudesta oli valoisa, vaikka odotukset työttömyyden kehityksestä olivat edelleen synkät.

Tilastokeskuksen keräämä kuluttajien luottamusindikaattori nousi pitkän ajan keskiarvon yläpuolelle jo joulukuussa. Helmikuussa indikaattorin lukema oli 15,9, kun se tammikuussa oli 14,5 ja joulukuussa 14,4.

Teollisuuden luottamus nousi Elinkeinoelämän keskusliiton luottamusindikaattorien mukaan lähes nollille, mutta oli yhä hieman pitkän ajan tasoa heikompi.

Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste ja tuotanto-odotukset ovat EK:n mukaan selvässä nousussa. Teollisuuden tilauskirjat olivat kuitenkin edelleen selvästi tavanomaista ohuemmat.