/// STT-GRAFIIKKAA/// Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi 20 megawattia

Suomen rakennettiin kesän aikana yli 20 megawattia uutta tuulivoimakapasiteettia. Käytössä oleva tuulivoimateho nousi uusien voimaloiden myötä 107 megawattiin, kerrottiin Valtion teknisestä tutkimuskeskuksesta (VTT) perjantaina. Uudet tuulivoimalat nostivat sähköverkkoon kytkettyjen tuulivoimaloiden määrän 106 tuulivoimalaan.

Kesän ja syksyn aikana otettiin käyttöön Meri-Porin 1 megawatin voimala, kolme 2 megawatin voimalaa Högsårassa ja kuusi 2,3 megawatin voimalaa Ahvenanmaan Båtskärissä. Uudet tuulivoimalat nostivat Suomen käytössä olevien tuulivoimaloiden keskitehon yli 1 megawatin.

Suomen sähköverkkoon syötettiin VTT:n vuosikatsauksen mukaan viime vuonna 153 gigawattituntia tuulivoimalla tuotettua sähköä. Se vastasi noin 0,2 prosenttia sähkön kulutuksesta. Tuulisähkön tuotanto jäi 15 gigawattituntia edellisvuotista pienemmäksi keskimääräistä tyynemmän sään takia.

- Koko vuoden toiminnassa olleiden laitosten keskimääräinen huipunkäyttöaika oli vain vajaat 1 800 tuntia, kun se vuotta aiemmin oli lähes 2 100 tuntia, kertoi erikoistutkija Hannele Holttinen. Käyttöajan vaihtelualue ulottui 536 tunnista parhaan voimalan 3 210 tuntiin.

Viime vuoden lopussa Suomessa oli käytössä 87 tulivoimalaa, joiden nimellisteho oli 75 megawattia. Tuotannon pienentyminen supisti myös tuulivoimaloiden kapasiteetin käyttöastetta. Tuulivoimakapasiteetin käyttöaste laski edellisvuoden 24 prosentista 20 prosenttiin viime vuonna.

Holttisen mukaan tuulivoimaloiden tehon ja korkeuden kasvu parantaa kapasiteetin käyttöastetta. Tuulivoimaloiden koko on puolessatoista vuosikymmenessä kasvanut vauhdilla. Ensimmäiset vuonna 1991 käyttöön otetut tuulivoimalat olivat 200 kilowatin tehoisia. Tätä nykyä suurimpien laitosten teho on 3 megawattia.