Turun seutu kärsii luotsaustaksan vuoksi

TS/Veikko Wahlroos<br />Turun ja Naantalin satamajohtajat pitävät omien satamiensa luotsausmaksuja aivan liian korkeina. Utön luotsi ja kutteri luotsaamassa alusta kohti Turkua.
TS/Veikko Wahlroos
Turun ja Naantalin satamajohtajat pitävät omien satamiensa luotsausmaksuja aivan liian korkeina. Utön luotsi ja kutteri luotsaamassa alusta kohti Turkua.

Jukka Vehmanen

Nykyinen luotsaustaksa on asettanut Turun ja Naantalin satamat täysin eriarvoiseen asemaan muiden satamien kanssa. Tätä mieltä ovat sekä Turun satamajohtaja Christian Ramberg että Naantalin satamajohtaja Yrjö Vainiala . Heidän mukaansa Turkuun ja Naantalin johtavan väylän pituudella on liian suuri merkitys luotsausmaksun muodostumisessa.

Luotsausmaksun rakenteeseen on yritetty muutoksia jo pitkään. Valtion luotsausliikelaitos Finnpilot teki kesällä asiasta uuden esityksen. Ramberg ja Vainiala odottavatkin, että liikenne- ja viestintäministeriö korjaisi taksat jo ensi vuoden alusta alkaen.

Ministeriön ylijohtaja Juhani Tervala sanoo kuitenkin, että uudistusta ei todennäköisesti ehditä ottaa tänä syksynä käsittelyyn.

- Se ei etene ennen kuin luotsausmaksun yksityistämistä koskeva kysymys on ratkaistu, Tervala sanoo.

Tervala viittaa kiistaan, joka syntyi, kun Baltic Pilot alkoi tarjota elokuussa yksityisiä luotsauspalveluja Raumalla. Finnpilot katsoo, että lain mukaan vain sillä on oikeus tarjota alan palveluja.

Turussa 20 prosentin alennus

Finnpilotin luotsaustaksaesitys merkitsisi Turun luotsipiirin alueella 20 prosentin alennusta hintoihin.

- Esitys on oikean suuntainen, muttei riittävä. Tavoitteenamme on, että maksujen pitäisi laskea 40 prosenttia, jotta pääsisimme kustannusvastaavaan tilanteeseen, Ramberg sanoo.

Vainialan mukaan nykyisillä taksoilla Turku ja Naantali tukevat muita satamia. Rambergin mukaan luotsaus ei saisi olla aluepoliittinen asia, koska luotsauksessa kyse on turvallisuudesta ja ympäristöstä.

- Laskun maksaa Turun alueen elinkeinoelämä, tuonti- ja vientiyritykset. Kun täällä peritään ylikatteisesti luotsausmaksuja, se ohjaa liikennevirtoja epätarkoituksenmukaisesti, sanoo Ramberg.

  Luotsausmaksu määräytyy aluksen kokoon ja luotsattavan matkan pituuden mukaan. Utöstä Turkuun ja Naantaliin johtava väylä on pituudeltaan pisin, 56 meripeninkulmaa. Keskimääräinen luotsausmatka on noin 24 meripeninkulmaa.

Finnpilot pyrkii esityksellään parantamaan juuri kustannusvastaavuutta ja alueellista tasapuolisuutta. Lisäksi Finnpilot pyrkii parantamaan pienten alusten asemaa, koska niiden luotsausmaksut ovat suhteessa alusten kokoon suuret.

- Luotsausmaksujen alennuksilla olisi suurin vaikutus konttiliikenteeseen ja hakurahtilaivojen liikenteeseen. Ne tuovat tänne leivän, sanoo Ramberg.

Taksarakennemuutos alentaisi kokonaishintoja noin kaksi prosenttia. Luotsiasemat ovat arvioineet, että siirtyminen suoraan satama- ja väyläkohtaiseen kustannusvastaavuuteen aiheuttaisi luotsausmaksun korotuksen 26:een satamaan ja luotsausmaksun alennuksen kymmeneen satamaan.

Luotsausmaksuista säädetään valtioneuvoston asetuksessa vuosittain. Muutos merkitsisi sitä, että luotsausliikelaitos päättäisi hintatasosta ja hinnoittelurakenteesta. Keskusteltua on käyty siitä, voiko monopoliasemassa olevan valtionyhtiön antaa päättää hinnoista itsenäisesti.

Satamaliitto pitää liian rajuna

Esitys on herättänyt satamaväen keskuudessa vilkasta keskustelua. Muun muassa Rauman satama on tyrmännyt luotsausmaksun rakenteen muuttamisen (TS 29.6.). Myös Satamaliitto pitää muutosta liian rajuna.

Satamaliiton toimitusjohtajan Matti Auran mukaan tuskin missään tehdään kerralla 40 prosentin korotuksia. Satamaliiton mielestä oikea tapa alentaa maksuja olisi ohjata koko luotsaustaksan kahden prosentin alentamisvara pitkien luotsausmatkojen maksun pienentämiseen nostamatta muiden luotsausmaksuja.

Satamaliiton kanta harmittaa Rambergia ja Vainialaa, koska vääristynyt tilanne on jatkunut jo pitkään.

Vainialan mukaan luotsausmaksuissa mentiin väärille urille jo 1990-luvulla. Vainialan mukaan Turun ja Naantalin satamat ovat menettäneet asiakkaita luotsausmaksun vuoksi. Esimerkiksi rehuraaka-ainelaivat ovat siirtyneet Turun ja Naantalin satamista Uudenkaupungin sataman käyttäjiksi.