Uuteen aikaan

Yrityksen sisäisestä työilmapiiristä on tullut merkittävä menestystekijä. Työpaikan houkuttelevuuden arvo kasvaa samassa tahdissa, kun suuret ikäluokat jättävät työelämän. Niitä yrityksiä, joiden ulkoinen imago ja ilmapiiri eivät riitä innostamaan nuoria osaajia, uhkaa hiipuminen.

Silkalla rahalla ei maailmaa enää rakenneta. Samaan aikaan, kun tulopolitiikan pöytien ääressä väännettiin kättä euroista, ansiotyössä olevat suomaiset ilmoittivatkin haluavansa mieluummin lisää vapaata kuin lisää palkkaa. Toimihenkilöunioni TU:n TNS Gallupilla elokuun lopussa teettämän tutkimuksen mukaan kaikkein halukkaimpia lyhentämään työaikaansa olivat parhaassa työiässä olevat 35-50 vuotiaat. Heistä peräti 76 prosenttia oli tätä mieltä. Noin 2 000 euroa kuukaudessa ansaitsevistakin reilusti yli puolet ottaisi mieluummin lisää vapaa-aikaa kuin lisää rahaa.

Pelkkä palkankorotus ei enää riitä motivoimaan ja sitouttamaan työntekijää työnantajaansa.Työstä on saatava myös henkistä hyvää.

Yritystä työilmapiirin parantamiseen yrityksissä on toki ollut. Erinäisten konsulttien iloksi on teetetty mitä moninaisimpia ilmapiirikartoituksia. Liian harvoin pilaantunutta ihmissuhdeilmastoa on kuitenkin uskallettu lähteä reilusti tuulettamaan. Ikävältä tuntunut tunkkainen tutkimustulos on ollut helpompi lakaista maton alle.

Nyt ilmapiiriä työpaikoilla pyritään raikastamaan myös määrätietoisella esimiesportaan koulutuksella. Tässä ollaan varmasti oikealla tiellä. Esimiehillä on suuri merkitys työilmapiiriin. Kun opitaan omaksumaan oikeanlainen johtamistyyli, työntekijöiden osaamista kehitetään ja vastuuta jaetaan rohkeammin. Ihmisten motivaatio ja työhyvinvointi kasvaa.

TS Talous kertoo tässä numerossa Turku Energian pitkäjänteisestä kehittämisprojektista, jossa ovat mukana muun henkilöstön ohella yrityksen kaikki esimiehet ja asiantuntijat. Tuloksellisen hankkeen tukena on ollut Turun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus- ja palvelukeskus.

VELI-PEKKA ANTILA