Veroilmoituksen aika
ammatinharjoittajilla

Turun Sanomat

Liikkeen- ja ammatinharjoittajien, jotka saivat veroilmoituksensa maaliskuun alkupuolella, pitää jättää esitäytetty veroilmoitus viimeistään huhtikuun 3. päivänä.

Sen sijaan ne, joiden elinkeinotoiminnan veroilmoituslomakkeeseen 5 on merkitty palautuspäiväksi 8.5. tai 15.5.2007, saavat esitäytetyn veroilmoituksen vasta huhtikuussa. Esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivä on sama kuin elinkeinotoiminnan veroilmoituksen.

Verohallinnosta kerrotaan, että elinkeinotoiminnan veroilmoituslomake ja osa muistakin lomakkeista on uudistettu. Elinkeinotoiminnan tiedot ilmoitetaan veroilmoituslomakkeella 5, joka tulee palauttaa, vaikka verovuoden aikana ei ole ollut toimintaa. Tarvittaessa käytetään myös muita lomakkeita.

Tänä vuonna verohallinto on laskenut ja esitäyttänyt veroilmoitukselle tiedossaan olevat sijoitusrahasto-osuuksien luovutusvoitot ja -tappiot. Erityisen tarkasti verohallinto tutkii nyt kotitalousvähennyksiä vuodelta 2006.

Esitäytettyä veroilmoitusta - toisin kuin elinkeinotoiminnan veroilmoituslomaketta - ei tarvitse palauttaa, jos siihen ei ole lisättävää tai korjattavaa.

Tositteet asiakkaan on säilytettävä kuusi vuotta. Tarkemmat ohjeet ilmoituksen tarkistamisesta ja korjaamisesta löytyvät sen mukana lähetetystä täyttöohjeesta. Lisää ohjeita löytyy myös osoitteesta www.vero.fi/veroilmoitus.