Tutulla alueella

TS/Mauri Ratilainen<br />- On helppoa lähteä mukaan, sillä uskon vahvasti Rientola Yhteisöviestinnän julkisia ja yksityisiä toimijoita yhdistävään toimintakonseptiin, sanoo Aino-Marja Kontio.
TS/Mauri Ratilainen
- On helppoa lähteä mukaan, sillä uskon vahvasti Rientola Yhteisöviestinnän julkisia ja yksityisiä toimijoita yhdistävään toimintakonseptiin, sanoo Aino-Marja Kontio.

Aimo Forsell

- Olen katsellut kuntien toimia aitiopaikalta. Tiedän viestinnän ja markkinoinnin laajentuneen, mutta monenlaisia kehittämisen mahdollisuuksia on olemassa, sanoo Rientola Yhteisöviestinnän johtajaksi ensi maanantaista alkaen nimitetty Aino-Marja Kontio . Hän on viimeksi toiminut Suomen Kuntaliitossa markkinointipäällikkönä.

Turkulainen Rientola Yhteisöviestintä on jo pitkään ollut mukana kuntien markkinoinnissa, nyt osaamista kunta-alan alueen hankkeisiin voimistetaan.

- Vetovastuu yhteisöviestinnästä merkitsee sitoutumista palvelun kehittämiseen, sanoo Aino-Marja Kontio.

- Suomessa on paljon kuntia, joissa on perehdytty markkinointiin. Useiden kuntien toimesta on käynnistetty laajoja yhteistyöhankkeita. Toiminnan mahdollisuudet vain vaihtelevat, esteenä ovat usein kuntien pienet resurssit.

- Varsinkin keskisuurissa kunnissa panostukset markkinointiin ovat selvästi kasvaneet viime vuosina. Samalla on syntynyt uusia haasteita; kymmen seuraavan vuoden aikana kuntien henkilökunnasta kolmannes jää eläkkeelle. Tällaiset siirrot pakottavat uudistamaan rakenteita, mutta työvoimavaltainen kunta-ala tarvitsee silti paljon uusia työntekijöitä. Rekrytointiviestinnän ja markkinoinnin rooli korostuu, kun hyvästä työnantajamaineesta tulee entistä tärkeämpi kilpailuvaltti.

Aino-Marja Kontio toteaa aitiopaikan, kuuden vuoden työjakson Kuntaliitossa avanneen silmä näkemään kehittämisen, verkostoitumisen tarjoamia mahdollisuuksia.

- Nyt näkökulma muuttuu hiukan, mutta erittäin kiinnostavaa on lähteä uusiin tehtäviin. Rientola on ollut käynnistämässä useita laajoja, alueellisia yhteisöhankkeita, joihin osallistuu kuntien lisäksi alueen yrityksiä, oppilaitoksia ja muita keskeisiä toimijoita.