Laitostoimittajat kilpailutetaan taas

JARI RANTANEN

Teollisuuden Voimassa (TVO) uuden ydinvoimalayksikön ympäristövaikutusten arviointityöhön laskeskellaan kuluvan aikaa vuodesta puoleentoista. Sitä ennen uuden yksikön lupaprosessi ei lähde etenemään, sillä ympäristövaikutusten arviointiselosteen on oltava hakemuksen liitteenä, kun jompikumpi ydinvoimayhtiöistä jättää aikanaan ydinenergialain mukaisen periaatepäätöshakemuksen valtioneuvostolle.

Toimitusjohtaja Pertti Simola sanoo realistiseksi tavoitteeksi nyt, että Suomen kuudes ydinvoimalayksikkö voi valmistua kaupalliseen sähköntuotantoon 2017-2018.

Aikaisemmin tähtäimessä pidettyä 2010-luvun puoliväliä hän sanoo nyt "varovaisuusperiaatetta noudattaen" liian kovaksi tavoitteeksi. Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen periaatepäätösvaihe vie aikaa, ja jos päätös on myönteinen, aikaa on varattava myös laitostoimittajien kilpailuttamiseen.

TVO ja Fortum ovat lähteneet valmistelemaan uutta ydinvoimalahanketta täsmälleen samalla konseptilla kuin viimeksikin. Kumpikin ydinvoimayhtiö teettää ympäristövaikutusten arvioinnin omalla laitospaikallaan, ja niiden valmistuttua joskus ensi vuoden loppupuolella yhtiöt päättävät, johtavatko valmistelut periaatepäätöshakemuksen jättämiseen ja kumpi sen jättää.

Jos hakemus hyväksytään ja uuden ydinvoimalayksikön rakentaminen todetaan yhteiskunnan kokonaisedun mukaiseksi, laitostoimittajilta pyydetään tarjouksia todennäköisesti kummallekin laitospaikalle ja sijoituspaikka ratkeaa tarjouskilpailun mukana.

Simolan mukaan on jo selvää, että seuraavan ydinvoimalayksikön tilaus ei mene automaattisesti Olkiluotoon nyt kolmatta reaktoria toimittavalle ranskalaiselle Arevalle.

Olkiluodon kolmosen sopimusta tehtäessä esillä oli myös varaus mahdollisesta toisesta samanlaisesta yksiköstä ja sen toimitusehdot, mutta Simolan mukaan nyt lähdetään siitä, että seuraavaa tilausta valmisteltaessa tulevat kyseeseen kaikki reaktorivaihtoehdot, jotka soveltuvuusselvityksessä todetaan suomalaiset vaatimukset ja määräykset täyttäviksi.

Viimeksi käydyssä tarjouskilpailussa olivat Arevan, silloisen Framatome ANP:n, lisäksi mukana ainakin venäläinen Atomstroyexport ja amerikkalainen General Electric.

Arevalla on ollut suuria vaikeuksia laitostoimituksensa kanssa, ja Olkiluodon työmaalla ollaan jo yli puolitoista vuotta jäljessä suunnitellusta aikataulusta.

Simolan mukaan TVO:ssa arvioidaan kolmosyksikön rakentamisen etenevän nyt sellaista vauhtia, että sen kangertelun vuoksi ei tarvitse enää jarrutella seuraava laitosinvestointia.

Kun ympäristövaikutusten arvioinnista edetään periaatepäätösvaiheeseen ja sen jälkeen laitostoimittajien kilpailutukseen, kolmosyksikön rakentaminen on jo niin pitkällä, että yhtiössä riittää voimia seuraavaankin hankkeeseen.