VM nosti kasvuarvion
3,1prosenttiin

Kokonaistuotannon kasvu hidastuu aiemmin arvioitua vähemmän. Valtiovarainministeriö nosti ennustetta bruttokansantuotteen kasvusta 0,1 prosenttiyksikköä 3,1 prosenttiin. Suomen talouskasvu jatkuu verraten vahvana, ja on ensi vuonna yhä lähes kolme prosenttia.

Suhdannekatsauksen mukaan työllisyyden kasvu jatkuu edelleen. Työmarkkinat ovat kiristymässä, koska työvoiman tarjonta ei enää juuri kasva.

Työttömyys lähestyy rakennetyöttömyyden tasoa.