Turun matkailu-
markkinointi
Ruotsissa uusiin käsiin

JUHANI ROIHA

Matkailun edistämiskeskus ajoi alas Tukholman-toimistonsa, jolle ikää ja kokemusta alallaan oli kertynyt 80 vuotta. Kuluva vuosi on Suomen matkailumarkkinoinnissa Ruotsin puolella niin sanottu menetetty vuosi.

Näin tiivistyivät MEK:n leikkaustoimet Göteborgin matkailumessuilla menneenä viikonvaihteena. Samalla herää kysymys Turun ja Varsinais-Suomen paikasta uudessa kuviossa

Kauppa- ja teollisuusministeriön aikanaan asettama komitea on työssään arvioinut veronmaksajien varoin toimineen suomalaisvaltion matkailumarkkinoinnin. Komitean mukaan MEK:n on jatkettava ulkomaan-edustustojensa alasajoa ja valittava tilalle agentteja, konsulttitoimistoja.

Tukholman-toimiston ohella MEK lakkautti vuonna 2006 myös Oslon ja New Yorkin toimistot.

"Tehoa mukaan"

Komitean ajatuksena on, että niin sanotuista kiinteistä menoista olisi näin irrotettavissa varoja operatiivisiin toimintoihin.

Komitean mukaan tavoitteena on tehostaa toimintaa siellä, missä siihen on tarvis - agenttien, pr-konsulttien ja muiden ulkomaisten alan asiantuntijoiden avulla.

Tässä suhteessa komitea haluaisi työllistää entisestään myös ulkomaisia lähetystöjämme ja kaupallisia edustustojamme, vaikka ne jo välillisesti asemamaissaan täysin voimin Suomea jo markkinoivatkin.

MEK:n Tukholman-toimisto on vaihtunut konsulttivetoiseksi Visit Finland -organisaatioksi. Kahdeksan, yhdeksän hengen toimisto vaihtui kahden henkilön organisaatioksi, joka nyt markkinoi Suomea ruotsalaisille.

Turku hävisi tarjouskisan

Turku Touring oli mukana tarjouskisassa ja tavoitteli näin läsnäoloa Tukholmassa ja sen "provinssissa", Mälaren-laaksossa. Ne ovat Turun ja Varsinais-Suomen matkailumarkkinoinnin ydinaluetta Ruotsin puolella.

Tuon tarjouskisan Turku hävisi paikalliselle matkailualan ammattilaiselle. Turku Touring oli mukana tarjouskisassa väkevin voimin -  kaupungin ponnisteluja Ruotsin puolelle tukivat muun muassa Helsinki ja Maarianhamina. Se ei kuitenkaan Helsingin-päättäjiin vedonnut.

Turku rakensi aikanaan voimakkaasti matkailumarkkinointiaan virallisen Tukholman-yhteyden, MEK:n Tukholman-toimiston kautta.

Kuljetusyritysten kautta tänään

Nyt Turku Touring panostaa matkailumarkkinoinnissaan ensimmäisenä vastaan tulevaan vaihtoehtoon eli suuriin varustamoihin Viking Lineen ja Tallink-Siljaan. Lentoliikenteessä yhteistyökumppani on Blue1/SAS.

Julkaisuissaan Turku Touring panee uskonsa muun muassa luomukseensa Åbo Pocket Guide, jonka kaupunki uskoo vetoavan ruotsalaisiin.

Göteborgin tämän vuoden matkailumessuilla Suomi näkyi vain "välillisesti". Ahvenanmaa oli taas kerran näkyvästi paikalla, kuten Thaimaa, Länsi-Intia tai Ranska konsanaan. Trinidad-Tobacokin oli lähettänyt valtiollisen edustajansa paikalle.

Ahvenanmaan ohella näkyvyyttä hankki messuilla myös Finnair, joka nähtävästi on suomalaisen valtiovallan matkailumarkkinoinnin ylin ja ainoa silmäterä tänään. Ahvenanmaa sitä vastoin on liikkeellä aina omin voimin.