Hallituksen pantava turhat valittajat kuriin

Etenkin maakäyttöön ja rakentamiseen kohdistuu jatkuva valitussuma, joka maksaa uskomattoman suuria summia vuosittain suomalaisille. Läheskään kaikilla valittajilla ei ole edes laissa määrättyä valitusoikeutta, mutta valituksen tutkimiseen kuluu yhtä paljon aikaa kuin oikeutettujen valitusten selvittämiseen tuomioistuimissa. Turun seudulla tällainen hylätty valitus uutisoitiin mm viime perjantaina saaristoon suunnitellun tuulivoimalan hankkeessa. Valittajalla ei ollut valitusoikeutta. Rakennettavien tuulimyllyjen sijasta on valitusmylly pyörinyt vuodesta 1999, kun kahdelle tuulimyllylle myönnettiin rakennusluvat. Valitusmyllyä ovat pyörittäneet Saaristomeren luonnonystävät ry.

Erikoisesti itsensä vihreiksi liikkeiksi tai yhdistyksiksi määritelleet nystyrät tuhoavat ja heikentävät demokratiaa kuin syöpäsolut tervettä kudosta.

Oikeutettu valittaminen kuuluu kansalaisten perusoikeuksiin. Tästä syystä valittamisoikeutta ei ole haluttu rajata oikeudenkäyntimaksujen korottamisella. Näin ovat nystyräliikkeet, ammattivalittajat ja oman hyödyn tavoittelijat rakentaneet demokratian sisälle kansalaisten oikeuksia ja suojaa halveksivan Troijan hevosen.

Valituksen vuoksi valittajat kyllä tietävät, että heillä ei ole siihen edes oikeutta. Ruletti pannaan pyörimään joko rakennuslupaa hakevan yrityksen tai muun tahon kiusaksi. Kateus ja oman edun tavoittelu ovat myös vahvoja motiiveja. Eläinten ja muun luonnon suojelu ovat oikeutettuja syitä, mutta nykyisin usein harkitusti liioiteltuja. Papanat puunjuurella saattavat tuhota kalliin velkarahalla hankitun omakotitontin, panna pienen maatilan ainoan metsän lukkoon tai aiheuttaa valtavat kustannukset maankäyttäjälle ja rakentajalle.

Kun valitus on käännetty ja väännetty hallinto-oikeuksissa ja valitus todettu turhaksi on aikaa ja rahaa palanut äkkiä vuoden päivät. Tänä aikana rakentamiskustannukset ovat nousseet 2,5 prosenttia. E 18:n 51 kilometrin tiesuunnitteluun kohdistui 11 valitusta ja liito-oravista ponnahti seitsemän valitusta Muurlan ja Lohjan välille. Rakentaminen viivästyi vuodella. Moottoritien liikenteen hyötyjen eli ajokustannusten säästöjen lykkääntyminen tuona ajanjaksona maksoi noin 17 miljoonaa euroa. Moottoritien rakentamista tarkastelevassa kirjassa väitetään liito-oravien takia tiesuunnittelussa varaudutun 20 miljoonalla lisäeurolla.

Matti Vanhasen hallituksen ohjelman mukaan päätettiin hallituksen iltakoulussa kolme vuotta sitten valitusten käsittelyn nopeuttamiseksi kuuden kohdan ohjelma. Se sisälsi mm menettelyn kehittämisen kaavoitusasioissa ja liikennehankkeissa painotettiin hyvää suunnittelua. Hallintotuomioistuinten toimintaedellytyksiä parannettiin, ratkaisukokoonpanoja kevennettiin jne. Myös valituslupajärjestelmää tarkistettiin. Poliittinen rohkeus ei kuitenkaan riittänyt toteuttaa hallitusneuvos Lauri Tarastin ehdotusta sanktioista, jotka määrättäisiin tekijöilleen valituksista, jotka on tehty pelkästään viivytyksen aikaansaamiseksi tai ilmeisessä vahingontuottamisen tarkoituksessa. Hyvitysmaksu määrättäisiin suoritettavaksi vahinkoa kärsineelle.

Vanhoissa linnakkeissaan sirpin ja vasaran valaisemaa polkuaan tallanneille vasemmiston puolueille äänestäjät näyttivät runsas viikko sitten kaapin paikan. Nyt pitäisi uuden hallituksen näyttää myös turhille valituksille roskapöntön paikka ja käsitellä hallitusneuvos Lauri Tarastin ehdotus sanktioista uudelleen. "Ei ole asioita, on vain prosesseja", sanoi amerikkalainen lähinnä Isossa Britanniassa vaikuttanut kvanttifyysikko David Bohm . Samoin näyttävät ajattelevan myös turhat valittajat. Prosessit on kuitenkin lopetettava nakertamasta demokratian hyvinvointia.

Turussa näyttää kaikki uusi saavan taantumukselliset voimat liikkeelle. Rettigin rinteen talojen valmistuminen myöhästyi turhien valitusten takia kolmella vuodella. Yksikään valitus ei aiheuttanut muutoksia hyvin tehtyihin suunnitelmiin, mutta viivyttäminen maksoi asunnon ostajille miljoona euroa. Valittajat saivat näyttävää tukea yliopiston ilmaisen opiskelun turhauttamilta ikikandeilta. Nämä rohkenivat jopa sitoa itsensä ihmiskilviksi puihin. Ennen häiriköt pantiin voimakeinoin kirkon eteen jalkapuuhun ohikulkevien syljettäväksi.

Helsingin moottoritiehankkeen historia on kaikkiaan koominen, monen kertaan kaatuneiden toiveiden tynnyri. Jo 60 luvulla aloitettua suunnitelmaa kutsuttiin vuosien saatossa usealla nimellä; Itäinen Vaasantie, Turpiinitie ja Helsingintie. Tie oli monen vuoden ajan piirretty Turun puhelinluettelon karttaankin. Kun moottoritietä lopulta rakennettiin Turussa taisteltiin vielä sisääntulosta kaupunkiin. Erikoisesti demarit näkivät tavanomaista enemmän punaista parhaasta vaihtoehdosta eli siitä, missä tie nyt kulkee.

Tätä nykyä ammattivalittajien ja heidän tuekseen perustettujen vinkuvihreiden nystyröiden punakone hyrrää keskustassa. Kehittäminen on avainsana, vaikka tavoite tuntuu välillä olevankin palauttaa kaupungin keskusta Turun paloa edeltävälle ajalle. Apuna häärivät SAFA:n suojissa piileksivät taivaanrannan piirtäjät.