Piensijoittajat
kiinteistömarkkinoille

Eduskunnan tammikuun lopussa hyväksymien lakimuutosten jälkeen piensijoittajille avautuu aivan uusia mahdollisuuksia sijoittaa kiinteistömarkkinoille. Sijoitus- ja kiinteistösijoitusrahastolakeihin tehtävät muutokset mahdollistavat jatkossa myös vuokra-asuntoihin sijoittavat sijoitusrahastot Suomessa. Lainsäädäntöön tehtävät muutokset astuvat voimaan vapun tienoilla, jolloin myös ensimmäiset rahastot lanseerataan.

- Rahastomuotoinen sijoittaminen vuokra-asuntoihin on houkutteleva vaihtoehto yksityishenkilöille sekä hajautuksen näkökulmasta että verotuksellisesti, sanoo sijoitusjohtaja Harri Mokkala Mandatum Yksityispankista.

- Uusien rahastojen myötä sijoittajan on mahdollista ostaa osuus hyvin hajautetusta vuokra-asuntoihin sijoittavasta rahastosta sen sijaan, että ostaisi kokonaisen sijoitusasunnon. Rahaston sisällä asuntojen myyntivoitot ovat verovapaita ja osuudenomistaja maksaa veroa mahdollisesta myyntivoitosta vasta myydessään rahasto-osuutensa.

OP-Private Turun sijoituspäällikkö Juha Vihervaara uskoo uuden mahdollisuuden jatkossa kiinnostavan piensijoittajia myös helppoutensa vuoksi.

- Sijoitus on helppohoitoinen koska rahasto vastaa kohteen hankinnasta, vuokrauksesta ja ylläpidosta.

- Tuotto-odotus tällaisissa rahastosijoituksissa on korkomarkkinoita korkeampi, mutta alle osakemarkkinoiden. Tuotto-odotus koostuu nettovuokratuotosta ja arvonnoususta.

Vihervaara arvioi realistisesi tuotto-odotukseksi 5-7 prosenttia, vähennettynä rahaston kuluilla.

Mokkala pitää uudenlaisten rahastojen lanseeraamisen ajoitusta haasteellisena.

- Asuntojen hinnat ovat nousseet Suomessa lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1993 lähtien. Korkojen nousu rajoittaa asuntojen hintojen nousua jatkossa. Pitkällä aikavälillä sijoittaminen asuntoihin ja kiinteistöihin on toki turvannut hyvin sijoituksen reaaliarvon eli antanut sijoittajalle erinomaisen suojan rahan arvon alentumista vastaan.

Nordea Brivatebankingin sijoitusjohtaja Mika Saarinen suhtautuu varauksella uusiin rahastoihin.

- Itse näen varsinkin asuntojen viime aikoina nousseet hinnat suureksi uhaksi kyseisten tuotteiden tulevaisuuden tuottoja ajatellen. En suosisi kyseisiä kohteita tällä hetkellä.

- Sama koskee suoraa asuntosijoittamista. Nouseva korkotaso tekee varsinkin velkarahoitetusta asuntosijoittamisesta koko ajan haastavampaa.