Talous

Bioala kaipaa enemmän bisneksen taitajia

PEKKA HAKANEN

Suomalaiset bioteknologia-alan yritykset ovat innovatiivisia ja teknisesti taitavia. Tästä huolimatta alasta ei ole tullut toivottua uutta rahasampoa, sillä tuotteiden kaupallistaminen on tökkinyt pahasti.

Turun kauppakorkeakoulu ja bioteknologia-alan konsulttiyritys SLP Innovations Oy ovat yhdessä yrittäneet kartoittaa kehityksen jarruja.

Koulutusselvityksen perusteella bioalan päättäjät tarvitsevat erityisesti kaupallista lisäkoulutusta.

Kaupallistamisen lisäksi yleisjohdollisessa osaamisessa ja rahoituksen hankintaan liittyvässä osaamisessa havaittiin selkeitä puutteita. Vastanneiden mielestä alan suurimmat haasteet tällä hetkellä liittyvät saatavilla olevan rahoituksen määrään sekä kaupallistamiseen liittyviin seikkoihin.

Liikkeenjohtajista on pulaa

Bioalan vaikuttajat ovat tähän asti pätevöityneet pääasiassa tiedemaailmassa. Yritysten johtotehtävät on täytetty kemisteillä, biokemisteillä sekä mikrobiologeilla. Myös suurin osa yrittäjistä omaa vahvan tieteellisen taustan. Suurimmalla osalla alan päättäjistä ei ole lainkaan liiketaloudellista koulutusta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Selvitykseen osallistuneet ilmaisivatkin selkeän kiinnostuksensa osallistua liiketaloudelliseen koulutukseen. Koulutusta pitäisi kuitenkin räätälöidä kohderyhmälle sopivaksi. Vastaajat esimerkiksi haluaisivat kouluttautua omalla ajalla ja itse valitsemassaan paikassa.

Monet vastaajat toivoivat, että koulutusta voitaisiin tarjota internetin kautta.

Tähän Suomessa pitäisikin olla hyvät mahdollisuudet, sillä it-teknologiassa Suomi on edelläkävijämaa.

Tukea yksityisille koulutuspalveluille

Myös yksityisen sektorin osallistumista koulutuksen tarjonnassa tulisi rohkaista ja tukea. Yksityisten yritysten etu on yritysten pieni koko ja sen mukana tuoma joustavuus räätälöidyn koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa lyhyillä aikaväleillä.

Yksityisiä yrityksiä tulisi myös rohkaista entistä tiiviimpään yhteistyöhön yliopistojen ja julkisten organisaatioiden kanssa koulutuksen suunnittelemiseksi ja tarjoamiseksi.

Yksityisten yritysten globaaleilla kouluttajaverkostoilla, joilla on erityisosaamista kaupallistamisessa ja kansainvälistymisessä, voisi selvityksen mukaan olla merkityksellinen rooli.

Selvityksen käytännön toteutuksesta vastasivat SLP Innovationsin toimitusjohtaja Sanna Paakkonen sekä Turun kauppakorkeakoulun tutkijat Foster Ofosu ja Laura Heinonen .

SLP Innovations on nuori suomalainen yritys, joka tarjoaa räätälöityä koulutusta bioteknologia-alalla. SLP toimii yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja julkisten organisaatioiden kanssa.