Lehtien lukijamäärien kehitys vakaa

Seitsenpäiväisten sanomalehtien sekä perhe- ja yleisaikakauslehtien lukijamäärät ovat kehittyneet vakaasti kuluneen puolen vuoden aikana, ilmenee Kansallisesta mediatutkimuksesta. Asumisen, rakentamisen ja puutarhanhoidon lehtien lukijamäärät ovat nousseet, samalla kun tietotekniikan lehtien lukijamäärät ovat vähän laskeneet. Suurista sanomalehdistä lukijamääräänsä on kasvattanut tilastollisesti merkitsevästi vain Ilta-Sanomat, jonka lukijamäärä on puolen vuoden aikana kasvanut 3,9 prosenttia. Aikakauslehdistä suhteellisesti eniten lukijamääräänsä ovat kasvattaneet puolen vuoden aikana National Geographic, Vauva sekä Talo & Koti, joiden kaikkien lukijamäärät ovat kasvaneet yli 15 prosentilla.