Kuluttajien luottamus lähes ennallaan

Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on pysynyt lähes ennallaan, kertoo Tilastokeskuksen kuluttajabarometri. Kuluttajien luottamusindikaattori osoitti elokuun alussa lukemaa 9,0, kun vastaava lukema heinäkuussa oli 9,4. Lasku ei ole Tilastokeskuksen mukaan kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä. Arviot työttömyyden kehityksestä olivat elokuussa aiempaa synkempiä. Oman taloutensa kehitykseen Tilastokeskuksen haastattelemat suomalaiset kuitenkin suhtautuivat jopa hieman aiempaa luottavaisemmin. Kestotavaroiden ja varsinkin auton ostoaikeita kotitalouksilla oli runsaasti.