Talous

Valuutat sidottiin
Erm-keskuskursseilla

TS Bryssel

MAIJA LAPOLA

EU:n valtiovarainministerit, EU:n komissio, jäsenmaiden keskuspankkien johtajat ja Eurooan rahapoliittinen instituutti sopivat huippukokouksen jälkeen, että euromaiden valuutat sidottiin peruuttamattomasti keskenään tämänhetkisillä Erm-keskuskursseilla.

Sitomisen aikaistamisesta runsaalla puolella vuodella sovittiin jo viime syksynä. Tarkoitus on estää rahamarkkinoiden mahdollisten häiriöiden vaikutus euromaiden valuuttojen keskinäisiin suhteisiin.

Keskuskurssit vastaavat talouden perustekijöitä ja ovat euroalueeseen osallistuvien jäsenvaltioiden välisen kestävän lähentymisen mukaisia, todetaan tiedonannossa.

Niiden maiden keskuspankit, jotka ottavat euron käyttöön varmistavat tarvittavin markkinatoimin, että tämän vuoden viimeisenä päivänä markkinaehtoiset valuuttakurssit vastaavat kahdenvälisiä Erm-keskuskursseja.

Jäsenmaiden valuuttojen arvoa suhteessa euroon ei vielä voi laskea. Euro tulee vastaamaan nykyistä laskennallista korivaluutta ecua tämän vuoden lopussa. Ecuun lasketaan kuitenkin toistaiseksi myös Englannin punta, Tanskan kruunu ja Kreikan drakma, jotka eivät liity euroon.

EU:n huippukokous kehotti päätöslauselmassaan sunnuntaina, että pankit ja muut rahalaitokset pidättäytyisivät maksuista kansalaisten vaihtaessa valuuttojaan euroon. Kokous myös hyväksyi ajatuksen siitä, että kaksihinnoittelua käytettäisiin niin paljon kuin mahdollista kansalaisten totuttamiseksi eurohintoihin.

Päätöslauselma on kannaotto komission tavoitteisiin. Komissio on päättänyt toistaiseksi luottaa vapaaehtoisiin toimiin. Se on kuitekin valmis ryhtymään lainsäädäntötoimiin kuluttajien suojelemiseksi, ellei järjestelmä muuten toimi.