Talous

Hämäläisen seuraaja valitaan
toukokuun puolivälin jälkeen

TS Helsinki

KARI KLEMM

Sirkka ämäläisen valinta Euroopan keskuspankin EKP:n johtokuntaan merkitsee automaattisesti hänen eroaan Suomen Pankin johtokunnan jäsenyydestä ja Hämäläisen kohdalla myös pankin pääjohtajuudesta.

Eduskunnan pankkivaltuusto kokoontuu pian toukokuun 15. päivän jälkeen toteamaan tämän ja samalla keskustelemaan Hämäläisen seuraajan valinnasta.

Pankkivaltuusto ei tee päätöksiä eikä ehdotuksia asiassa ennen kuin lopullinen päätös EKP:n johtokunnan jäsenistä on tehty. Tämä tapahtuu vasta 14.-15. toukokuuta, kun Euroopan unionin valtioiden päämiehet vahvistavat johtokunnan kokoonpanon.

Sitä ennen ehdokkaat ovat EU-parlamentin kuultavina ensi torstaina ja perjantaina.

Presidentti
nimittää

Suomessa asiat etenevät Hämäläisen seuraajan valinnan osalta siten, että kun EKP:n johtokunnan nimilista on lyöty lopullisesti lukkoon, pankkivaltuusto tekee esityksen valtioneuvostolle Hämäläisen paikan täyttämistä ilman, että sitä julistetaan haettavaksi.

Sitten valtuusto keskustelee seuraajanehdokkaista ilman Suomen Pankin johtokunnan esitystä tai läsnäoloa ja päättää ketä se aikoo esittää johtokunnan uudeksi jäseneksi ja käytännössä samalla uudeksi pääjohtajaksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Päätöksen jälkeen pankkivaltuuston puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok) keskustelee asiasta presidentti Martti Ahtisaaren kanssa ja varmistaa samalla hänen tukensa ehdotetulle henkilölle.

Ehdotus lähtee sitten valtiovarainministeriöön ja valtioneuvostoon ja sieltä edelleen presidentin esittelyyn. Pankkivaltuuston esitys on kuitenkin lopullinen, sillä ministeriö tai hallitus eivät sitä enää voi muuttaa.

Presidentillä on asiassa kuitenkin viimeinen päätösvalta ja hän voi nimityksessään poiketa pankkivaltuuston ehdotuksesta, mutta tällainen asioiden kulku pyritään ehkäisemään etukäteiskeskusteluilla presidentin kanssa.

Vanhala
vahvoilla

Hämäläisen seuraajaksi on etukäteispohdinnoissa arvailtu useita henkilöitä, mutta jos seuraaja valitaan Suomen pankin sisältä, on nimiä käytännössä vain yksi: vuodesta 1992 pankin johtokunnassa istunut Matti Vanhala, jolla on kokoomuksen ja keskustan tuki takanaan eikä vasemmistokaan ole häntä ainakaan julkisesti vieroksunut.

Muita pankin johtokunnassa istuvia ehdokasnimiä ovat olleet Matti Louekoski ja Esko Ollila, mutta heidän mahdollisuuksiaan pidetään erittäin vähäisinä. Vahvoilla ei liene myöskään valtiovarainministeri Sauli Niinistön (kok) talvella johtokuntaan runnoma Matti Korhonen.

Samassa yhteydessä oikealta ohitetuksi tullut Ilkka Kanerva ei tällä kertaa ole ollut etukäteisarvailujen kuumin nimi eikä tulle kysymykseen.

Paavo Lipposen (sd) hallituksen aikanaan asettaman Emu-työryhmän vetäjänä toiminut Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja, tohtori Jukka Pekkarinen on vahvoilla, jos valinta osuu pankin ulkopuoliseen henkilöön.