Talous

Suomen Pankin
liikkumavapaus
katoaa vähitellen

TS Helsinki

ARVO SAKSA

Suomen Pankki voi vielä tänä vuonna harjoittaa omaa korkopolitiikkaa, mutta vuoden loppua lähestyttäessä itsenäisyys vähitellen katoaa.

Euroon siirtyvien maiden keskinäiset valuuttasuhteet on lyöty lukkoon, mutta vuoden mittaan markan arvo voi edelleen markkinoilla liikkua. Ensi vuodenvaihteessa markka kiinnittyy markkinavoimien aiheuttamista mahdollisista kurssimuutoksista huolimatta euroon sovitulla vaihtosuhteella.

Markan eurokiinnityksen ensi vuodenvaihteessa ratkaisee vuonna 1996 sovittu Saksan markan kurssi. Liittyessään nykyiseen EU:n valuuttakurssimekanismiin Ermiin markan kiinteäksi keskikurssiksi sovittiin laskennallisen eurorahan ecun suhteen 5,80661 markkaa ja Saksan markan (D-markka) suhteen 3,04 markkaa.

Eurokiinnityksen ratkaisevat kahdenkeskiset kurssit, Suomen osalta siis D-markan kurssi 3,04. Ecun kurssilla ei tässä vaiheessa ole merkitystä.

Suomen markan kurssi on vapun alla ollut D-markan suhteen lähellä Ermissä sovittua keskikurssia. Mitään merkittävää revalvoitumista eli markan vahvistumista ei siis ole odotettavissa. Keskuspankin päätöksin tehtävät tietoiset revalvaatiot tai devalvaatiot ovat vapun ratkaisujen jälkeen historiaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Korkotaso
yhtenäiseksi

Korkoratkaisut jäävät vielä vuoden loppuun saakka periaatteessa Suomen Pankin käsiin, mutta korkopolitiikan tavoite on täysin sidottu. Korkotaso saatetaan euromaissa yhtenäiseksi vuoden loppuun mennessä.

Suomelle tavoite merkitsee lievää markkinakorkojen nousua, mutta Irlannille ja Etelä-Euroopan EU-maille korkotason huomattavaa laskua.

Markkinoilla odotetaan eurokoron asettuvan haarukkaan 3,60-4,00 prosenttia. Suomen Pankin ohjauskorko on nyt 3,40 prosenttia, joten nostotarvetta jää 0,20-0,60 prosenttiyksikköä.

Rahaa riittää
torjuntataisteluun

Keinottelijoiksi leimatut valuuttakauppiaat voivat vielä tänä vuonna tehdä hyvän tilin Emuun liittyvien maiden valuuttakurssien muutoksilla.

Ensi vuodenvaihteen kiinnityskursseja vastaan keinottelun mahdollisuuksia pidetään kuitenkin vähäisinä. Kiinnityskurssien takana on euromaiden valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajien lujaksi luokiteltu tahto.

Euroalueen sisäisen keinottelun vastavoimat on viritetty niin voimakkaiksi, että voitollisen spekulaation mahdollisuuksia pidetään vähäisinä.

Jos yksittäinen eurovaluutta joutuu keinottelun kohteeksi, keskuspankit voivat lainata valuutan arvon puolustamiseen rahaa toisiltaan. Kun keskuspankit yhdistyvät Euroopan Keskuspankiksi EKP:ksi, velat kuittaantuvat pois. Näin keinottelun vastaiseen taisteluun on tänä vuonna käytettävissä rahaa lähes mittaamattomasti.