Rosenlöf ei koskaan puhunut Al Chibibin sotkuista

Kokouspöytäkirjojen perusteella Jarmo Rosenlöfin rooli puoluetoverinsa Ahmed Al Chibibin
”kummina” vaikutti vastuuvirkamiehen Liisa Palmun toimintatapoihin.

Jarmo Rosenlöfin visiitit hallintoalamaisensa Liisa Palmun toimistolla yhdessä puoluetoverinsa Ahmed Al Chibibin kanssa askarruttavat silloisen peruspalvelulautakunnan muita jäseniä.
Jarmo Rosenlöfin visiitit hallintoalamaisensa Liisa Palmun toimistolla yhdessä puoluetoverinsa Ahmed Al Chibibin kanssa askarruttavat silloisen peruspalvelulautakunnan muita jäseniä.

Esko Pihkala

Turun Sanomat on tutkinut Turun ympäristöterveydenhuollon vastuulautakuntien kokouspöytäkirjoista, miten kohuttua Ahmed Al Chibibin tapausta on kaupungin poliittisissa elimissä käsitelty.

Tarkoituksena on ollut selvittää, onko Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan monivuotinen puheenjohtaja Jarmo Rosenlöf (sd) poliittisesti painostanut asiassa ympäristöterveydenhuollon johtajaa Liisa Palmua kuten Turun Sanomille on väitetty.

Rosenlöf on myöntänyt (TS 31.3.) olleensa parikin kertaa paikalla elintarvikeyrittäjänä toimivan puoluetoverinsa Al Chibibin tukihenkilönä, kun tämän pitkään jatkuneita elintarvikelakien rikkomuksia on yritetty ratkoa Palmun toimistolla kolmeen pekkaan.

Palmu itse on kiistänyt, että häntä olisi koskaan painostettu asiassa.

Kokouspöytäkirjojen perusteella Rosenlöfillä on kuitenkin ollut puoluetoverinsa asiassa hallintoalamaisensa Palmun käytökseen suurempi vaikutus kuin asianomaiset itse ovat tähän asti myöntäneet.

Pöytäkirjojen läpikäynti alkaa kesäkuusta 2010, jolloin Al Chibib perusti Varissuon liikekeskukseen Idän Basaarin.

Tuolloin ympäristöterveydenhuollosta oli valvontavastuussa peruspalvelulautakunta (nykyinen sosiaali- ja terveyslautakunta), jonka puheenjohtajana toimi Juhani Leppä (kok) ja varapuheenjohtajana Rosenlöf.

Al Chibibin tapausta on valaisevaa verrata kebab-ravintoloitsija Serggio Agalin tapaukseen, sillä Agalilla oli samana ajanjaksona aivan vastaavanlaisia ongelmia Turun ympäristöterveydenhuollon kanssa kuin Al Chibibillä.

Sekä Agalin että Al Chibibin liike oli kyseisenä ajanjaksona kerran väliaikaisesti suljettuna Palmun määräyksestä.

Molemmat olivat käsitelleet lihavalmisteita ilman lupaa ja jättäneet Eviralle ensisaapumisilmoituksia tekemättä. Molempien liikkeissä elintarvikkeiden pakkaus- ja alkuperämerkinnöissä oli ollut vakavia puutteita. Kumpikin oli säilyttänyt varastoissaan lampaanruhoja paljaaltaan varastojen lattioilla.

Al Chibibillä oli poliittisia suhteita, Agalilla ei.

Kokouspöytäkirjojen mukaan Palmu toi Agalin tapauksen peruspalvelulautakunnan pöydälle kesäkuun 2010 ja tammikuun 2013 välisenä aikana kaikkiaan kolme kertaa.

Ensimmäisellä kerralla lautakunta päätti tammikuussa 2012, että Agalin pitää hävittää osa pakkasvarastossaan olevista lihatuotteista ja ruhoista. Toisella kerralla lautakunta käsitteli Agalin päätöksestä tekemän oikaisuvaatimuksen, jonka se yksimielisesti hylkäsi.

Kolmannella kerralla toukokuussa 2012 peruspalvelulautakunta tarttui kaikkein järeimpään aseeseensa ja teki Agalin tarusta lopun peruuttamalla hänen elintarvikehuoneistonsa hyväksynnän.

Turun ympäristöterveydenhuolto sai ison sulan hattuunsa.

Kun Agalin rikosepäilyt tulivat julki tammikuussa 2012, Evira julkisesti kehui Palmun joukkojen toimineen asiassa ripeästi ja tehokkaasti (TS 17.1.2012).

Samaan aikaan Al Chibibin Idän Basaarissa oli ollut heti kesäkuusta 2010 alkaen niin räikeitä puutteita, että liikkeen käyttöönottotarkastuskin kyettiin viemään läpi vasta kolmannella yrittämällä. Palmu asetti ongelmien ja epäkohtien korjaamiseksi aina määräaikoja ja kieltoja, joille Al Chibib viittasi aina kintaalla.

Siitä huolimatta Palmu ei tuonut Al Chibibin rikkomuksia peruspalvelulautakunnan eteen kahden ja puolen vuoden aikana kertaakaan. Kokouspöytäkirjojen perusteella peruspalvelulautakunta ei ikinä käsitellyt Al Chibibin tapausta.

Sen sijaan ongelmia yritettiin ratkoa Palmun, Al Chibibin ja Rosenlöfin kolmenkeskisissä palavereissa.

Turun Sanomat tavoitti seitsemän peruspalvelulautakunnan silloista jäsentä.

Heistä yksikään ei muistanut, että Al Chibibin tapaus olisi ikinä ollut esillä lautakunnassa. Puheenjohtaja Leppä sanoi olevansa varma siitä. Heistä yksikään ei myöskään tiennyt Rosenlöfin palavereista Palmun ja Al Chibibin kanssa ennen kuin Turun Sanomat kuukausi sitten uutisoi niistä.

Lautakuntalaisten mielipiteet jakautuivat sen suhteen, olisiko Palmun pitänyt jossain vaiheessa tuoda tapaus lautakuntaan.

Leppä oli lehtitietojen varassa sitä mieltä, että asia ei ehkä ollut edennyt vielä siihen pisteeseen, jossa lautakunnan päätöksiä olisi tarvittu. Kjell Wennström (r) oli eri mieltä. Hänestä Al Chibibin tapaus muistuttaa niin paljon Agalin tapausta, että hänestä lautakuntakäsittely ja tiukemmat otteet olisivat olleet paikallaan.

Rosenlöfin menettely asiassa hämmensi lautakunnan muita jäseniä.

Leppä ilmoitti kuitenkin uskovansa, että Rosenlöf on mennyt Palmun toimistolle vilpittömin aikomuksin.

– Rosenlöf on Turun sosiaalisin kaveri, joka yrittää aina auttaa ihmisiä. Luulen, että tässä on ollut kyse siitä, Leppä pohti.

Wennström ja kaupunginhallituksen valvojana lautakunnassa istunut Katri Sarlund (vihr) olivat sen sijaan sitä mieltä, että Rosenlöfin olisi ehdottomasti pitänyt mainita kolmenkeskisistä palavereistaan ainakin lautakunnan puheenjohtajalle Lepälle.

Kesäkuussa 2014 Al Chibib teki taas hieman yritysjärjestelyjä ja siirsi Basaarin sisarensa nimiin. Uusi toimija oli nyt Shafak Oy.

Sitä ennen myös Turun kaupunki oli myllännyt omaa organisaatiotaan tammikuussa 2013, jolloin ympäristöterveydenhuolto siirtyi Rosenlöfin lautakunnan alaisuudesta kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan valvontaan. Palmun, Al Chibibin ja Rosenlöfin kolmenkeskiset palaverit jäivät taakse.

Samalla Palmu näyttäisi muuttaneen toimintatapojaan Al Chibibin suhteen.

Kesällä 2014 otteissa oli taas Eviran kehumaa ripeyttä ja tehokkuutta, kun Palmu toi Shafak Oy:n rikkomukset kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan pöydälle jo elokuussa 2014 vain kaksi kuukautta Shafak Oy:n perustamisen jälkeen. Kokouspöytäkirjojen perusteella lautakunta käsitteli vuonna 2014 kahta Shafak Oy:tä koskevaa asiaa kaikkiaan kolme eri kertaa.

Näin siitäkin huolimatta, että edelleenkin Al Chibibin ongelmia oli yritetty ratkoa myös Palmun, Al Chibibin ja kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan varapuheenjohtajan Jorma Hellsténin (sd) kolminkeskisessä palaverissa.

Ensimmäisellä kerralla elokuussa 2014 lautakunta käsitteli Al Chibibin oikaisuvaatimusta koskien Basaarille asetettua pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittely- ja myyntikieltoa.

Palmu esitti lautakunnalle oikaisuvaatimuksen hylkäämistä, mutta esitys jäi pöydälle Hellsténin ehdottamana ja Hans Ekrothin (sd) kannattamana. Toisella kerralla viikkoa myöhemmin lautakunta hylkäsi Al Chibibin oikaisuvaatimuksen pöydältä.

Kolmannella kerralla tammikuussa 2015 lautakunta sai pöydälleen esityksen uhkasakon asettamisesta Shafak Oy:lle. Lautakunta hyväksyi ympäristöterveydenhuollon ehdotuksen ja asetti Al Chibibille 2 500 euron uhkasakon, mikäli hän ei korjaa liikkeessään havaittuja rikkomuksia 21 päivän kuluessa.

Kokouspöytäkirja sisältää listan mainituista rikkomuksista.

Täysin samanlaisia rikkomuksia Al Chibib oli tehtaillut solkenaan niiden kahden ja puolen vuoden aikana, jolloin ympäristöterveydenhuolto oli toiminut peruspalvelulautakunnan alaisuudessa.

Al Chibibillä
oli poliittisia
suhteita,
Agalilla ei.

Peruspalvelulautakunta
ei ikinä käsitellyt
Al Chibibin tapausta.
Kjell Wennströmin mielestä Al Chibibin tapaus olisi pitänyt tuoda lautakunnan käsittelyyn ja ottaa tiukemmat toimenpiteet käyttöön.
Kjell Wennströmin mielestä Al Chibibin tapaus olisi pitänyt tuoda lautakunnan käsittelyyn ja ottaa tiukemmat toimenpiteet käyttöön.
Katri Sarlundin mielestä Jarmo Rosenlöfin olisi pitänyt mainita ainakin lautakunnan puheenjohtajalle Juhani Lepälle, että hän on toiminut tukihenkilön roolissa puoluetoverinsa asiassa.
Katri Sarlundin mielestä Jarmo Rosenlöfin olisi pitänyt mainita ainakin lautakunnan puheenjohtajalle Juhani Lepälle, että hän on toiminut tukihenkilön roolissa puoluetoverinsa asiassa.

SANOTTUA

Rosenlöfin rooli

Jarmo Rosenlöfin käynnit Liisa Palmun toimistolla puoluetoverinsa asiassa kirvoittivat lautakunnan muilta silloisilta jäseniltä monenlaisia kommentteja.

”Ei taatusti ole normaalin käytännön mukaista. Ihmettelen tätä, koska minun muistikuvieni mukaan tällaista asiaa ei ole ikinä lautakunnassa käsitelty.”
Mirja Koivunalho (kesk)

Peruspalvelulautakunnan jäsen 2010–2013


”Se ei ole hirveän harvinaista, että päättäjä lähtee virkamiestapaamiseen yrittäjän kaveriksi. Tavallinen kansalainen usein pelkää virkamiestä tuollaisissa tilanteissa. Se on sitten eri asia, jos Al Chibib on yrittänyt hyödyntää asiassa poliittisia suhteitaan.”

Juhani Leppä (kok)

Peruspalvelulautakunnan puheenjohtaja 2010–2013


”Japi [Rosenlöf] on niin vaikutusvaltainen henkilö, että onhan se ollut varmasti tosi outo tilanne.”

Katri Sarlund (vihr)

Kaupunginhallituksen edustajana peruspalvelulautakunnassa 2010–2013

Al Chibib lähti, velat jäivät

Esko Pihkala

Turun Sanomat

Turun Sanomien tietojen mukaan yrittäjä Ahmed Al Chibib on karistanut Suomen pölyt jaloistaan.

Al Chibibin kerrotaan lähteneen maasta noin kolme viikkoa sitten otettuaan ensin Varissuon liikekeskuksen kyljessä sijaitsevaan myymäläänsä uuden alivuokralaisen asioidensa hoitajaksi. Turun Sanomien lähteiden mukaan Al Chibib oli kertonut tuttavilleen lähtevänsä lentämällä Suomesta takaisin Irakiin.

Tiedossa ei ole, lähtikö Al Chibib maasta lopullisesti vai aikooko hän palata Suomeen vastaamaan mahdollisiin syytteisiinsä.

Tulli ja poliisi epäilevät Al Chibibiä tupakkatuoterikkomuksista ja lievästä veropetoksesta.

Lisäksi Al Chibibillä on kaupparekisterin mukaan yhteensä yli puolen miljoonan euron velat ulosotossa. Suurimpina velkojina häntä jäävät kaipaamaan Op-palvelut (252 265 euroa), Nordea (138 845) ja Finnvera (87 645).

Tulli ei halunnut kommentoida tietoa Al Chibibin väitetystä paosta. Se kertoi kuitenkin saaneensa Al Chibib -tutkintansa valmiiksi.

Turun Sanomat yritti tavoittaa Al Chibibiä kommenttia varten, mutta hänen puhelimensa ei hälyttänyt.

Lue myös

Kirjoita uusi viestiViesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Eiköhän sovita näin
Ei tässä ainakaan asiakkaitten ja turkulaisten parasta oltu ajamassa.

Vai ovatko valvovat virastot pelkkiä suojatyöpaikkoja ja eläkevirkoja ilman todellista tarvetta ja merkitystä? Bisnes pyörii, eikä haittoja ilmene, vaikkei hygieniadirektiivejä täytäkään.

Jutun perusteella valvova viranomainen on toiminut pelkästään kilpailun vääristäjänä: Kaverille sallitaan mitä vaan, mutta toiselta viedään luvat!

Foliohatut saattaisivat harhoissaan epäillä, että jutussa on muutakin kuin pelkkää poliittista kaveruutta.

Kirjoita vastaus viestiinViesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Hyöty tuli, velat jäi paskamaahan
Suomi nousuun uusilla yrittäjillä!! Maahanmuuttajia tuettava!! Työllisyys kohenee!!
Kirjoita vastaus viestiinViesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Eipä yllätä.
Ihmetteleekö vielä joku päättäjä, sekä virkamies, miksi heitä yleisesti halveksutaan eikä heihin yhtään luoteta? Ihmettelen jos ihmettelevät..
Kirjoita vastaus viestiinViesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vast: Eipä yllätä.
Hei pientä rajaa... Hesus kirjoitti asian selkeästi ihan kansan kielellä, joten ihmettelen ettet kirjoitusta näytä ymmärtäneen. Toisaalta oma tekstisi on tyypillistä tietyn tyyppisille rasistisille ja lappusilmäisille huijattaville hölmöille.
On myöskin turha sekoittaa asioita päässään mitä suomalaiset itse tekevät Suomessa kun veronsa tänne maksavat ja jätetään nuo onnen onkijat omaan kategoriaansa.
Nämä viimeisimmät maahan tunkeutuneet ovat käytökseltään täysiä k-päitä verrattuna täällä aiemmin olleisiin mamuihin. Me täällä Varissuolla olemme kuitenkin tottuneet ja tulleet joten kuten toimeen jo aiemmin liian suurien mamumäärien kanssa, mutta nyt alkaa näkymään mitä paskaa oikeasti tulossa on.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vast: Eipä yllätä.
"Pientä rajaa" ei huomioi että vähiten viranomaisiin luottava ryhmä on maahanmuuttajat.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
hahaha
joo syytön varmaan on mies, kun lähti pakoon ja vielä eu-alueen ulkopuolelle.
nyt kävi niin, että ne vuosikausien rikokset ja menneisyyden perheongelmat tuli viimeinkin esiin ja rikollisella tuli kuumat paikat.
Kirjoita vastaus viestiinViesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vast: hahaha
mitkä perheongelmat? elintarvikehygieniasta tässä on puhuttu..
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Kummallista touhua
Erikoista toimintaa virka- ja luottohenkilöiltä. Ja Chibib jätti sitten luottonsa maksamatta ... tuskin Rosenlöf asemansa huomioonottaen aivan hyvän hyvyyttään asiaan puuttui.
Kirjoita vastaus viestiinViesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Hyvin vedetty poijjaat taas!
Tämä sonta , jota Turun taudiksi myös kutsutaan jatkuu vaan! Hyvät Turkulaiset, olette aaseja ja lampaita. Kuntavaalit lähestyvät. Kannattaa kirjoittaa jo valmiiksi siihen lappuun Rosenlöf (SDP), ettei vaan mene ohi...
Jörn Donnerin sanoin : Dorkat
Kirjoita vastaus viestiinViesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vast: Hyvin vedetty poijjaat taas!
Jos SDP meinaa pärjätä politiikassa niin sieltä pitää karsia kaikki noi vanhat hyvävelikuppet pois ja potkii myös kaikista viroista jotta politiikka saisi uskottavuutensa takaisin, vaikka osa on jo saanut jälkikasvunsakin jo kaupungin virkaan.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Miten meni omasta mielestä, Jarmo?
Kyllä Rosenlöf nyt mahtaa olla ylpeä toiminnastaan...
Kirjoita vastaus viestiinViesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vast: Miten meni omasta mielestä, Jarmo?
Japi kun ei vaan osaa hävetä, kuten ei muutama muukaan saman ikäluokan "menestynyt" ja tuomittukin kansaa asiaa omiin ja kavereittensa taskuihin ajanut veteraanipoliitikko.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
OP ja Nordea anteliaina
Millähän vakuuksilla tuo irakki sai lainaa ?
Kirjoita vastaus viestiinViesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vast: OP ja Nordea anteliaina
Ja Finnvera kolmantena hölmönä. "Yhtiön toiminnalta edellytetään itsekannattavuutta", sanotaan Finnveran sivuilla. Sen tappion maksavat veronmaksajat.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
virannomaiset
Turussa on Turun-tauti, mikä tauti vaivaa Talvivaaraa ?
Kirjoita vastaus viestiinViesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vast: virannomaiset
Kaarinassakin on omat sählingit hovirinnan rantaravintolassa..
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Linnaan vaan.
Demarit suvaitsee,maksoi mitä maksoi.
Kirjoita vastaus viestiinViesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile.

Emme julkaise linkkejä tai mainoksia.

Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta.

Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.

Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.