Reijo Heinonen palkittiin eettisyyden puolestapuhujana

Emeritusprofessori Reijo E. Heinonen on toiminut myös Rauhankasvatusinstituutin puheenjohtajana.
Emeritusprofessori Reijo E. Heinonen on toiminut myös Rauhankasvatusinstituutin puheenjohtajana.

Turun Sanomat

HANNE YLI-PARKAS

Naantalilaiselle emeritusprofessori Reijo E. Heinoselle on myönnetty ensimmäinen Kultainen sääntö -palkinto kunnianosoituksena Heinosen pitkään jatkuneelle työlle maailmanlaajuisen etiikan puolesta. Palkinnon antaa kansainvälinen Uskot ilman rajoja -järjestö yhdessä United Religions Initiativen (URI) kanssa.

Heinonen on puhunut maailmanlaajuisen etiikan tarpeesta pitkään. Hän julkaisi jo vuonna 1995 teoksen Vastuun aika, joka käsitteli kansainvälisten vaikuttajien myönteisen suhtautumisen välttämättömyyttä, jotta eettinen tietoisuus muuttuisi.

Heinonen uskookin, että Kultainen sääntö -palkinto herättelee osaltaan globaalia eettistä tietoisuutta. Palkinto jaetaan joka kolmas vuosi YK:n rauhanpäivänä. Nimensä palkinto on saanut maailman uskonnoista löytyvän niin sanotun kultaisen säännön mukaan, joka pyytää ihmisiä kohtelemaan toisiaan niin kuin he toivoisivat itseään kohdeltavan.

– Aikamme globalisaatioprosessi tarvitsee eettisen viitekehyksen, globaalin etiikan, siitä kertoo kansainvälinen ja kansallinen lähihistoriamme. Kokonaisvaltaisen eettisen vastuun toteuttamisessa ja laajan tietoisuuden herättämisessä kansalaisjärjestöillä on tärkeä tehtävä, samaan tapaan kuin niillä oli vihreän liikkeen synnyssä, Heinonen toteaa.

Reijo E. Heinonen on eläkkeelle jäänyt yleisen teologian professori Joensuun yliopistosta. Hän on toiminut myös muun muassa kirkkohistorian dosenttina Turun yliopistossa. Heinonen on syntynyt 3. lokakuuta 1938 Helsingissä.

United Religions Initiative on kansainvälinen, vuonna 2000 perustettu organisaatio, jonka tavoitteena on edistää uskontojen yhteistyötä ja vähentää uskonnon varjolla tehtyä väkivaltaa. URI:ssa on mukana jäseniä yli kuudestakymmenestä maasta, myös Suomesta.