Hankekoordinaattori pikaisesti hakuun

Salo hyväksyttiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi

Turun Sanomat, Salo

ANNA SAARENOJA

Valtioneuvosto on hyväksynyt Salon seutukunnan äkilliseksi rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2011 loppuun asti. Valtioneuvosto päätti asiasta torstaina. Salon kaupunginjohtaja Antti Rantakokko on päätöksestä mielissään. – Ilman muuta on helpottunut olo. Nyt ei silti seistä tumput suorina vaan ryhdytään heti toimiin, Rantakokko totesi pian uutisen kuultuaan.

Aktiivisuudesta kertoo se, että kaupungin oma projektiryhmä on jo nimitetty ja heti maanantaina on tarkoitus aloittaa hankkeiden suunnittelu yhdessä paikallisten yritysten kanssa.

– Jo heti tulevan sunnuntain lehteen laitamme ilmoituksen, jossa haetaan koordinaattoria rakennemuutoshankkeille, kaupunginjohtaja kertoo.

Taantuman ja työttömyyden runtelemaa Saloa ei voi haukkua saamattomuudesta tai pessimistisestä asenteesta, sillä jo ennen valtioneuvoston päätöstä ehti pienimuotoinen suunnittelutyöryhmä kokoontua ja suunnitella päälinjoja.

– Valtion suunnalta tiedusteltiin etukäteen aktiivisuuttamme ja silloin vakuutimme, että täällä ollaan valmiita tekemään töitä. Valtiolta saatavan tuen suuruus nimittäin riippuu hankkeiden lukumäärästä ja laajuudesta, Rantakokko kertoo.

Vuoden 2010 määrärahojen alueellisesta jaosta päätetään ensi vuoden alusta.

Salon lisäksi äkillisen rakennemuutoksen alueiksi nimitettiin myös Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat Nivala-Haapajärven sekä Siikalatvan seutukunnat. Lisäksi Kotka-Haminan seutukunnan määräaikaa päätettiin jatkaa kahdella vuodella.

TE-keskukset huolehtivat siitä, että toimenpiteet uusilla äkillisen rakennemuutoksen alueilla käynnistyvät välittömästi. Investointi- ja kehittämistukien avulla pyritään mahdollisimman ripeästi luomaan uusia korvaavia työpaikkoja.

Elektroniikkateollisuudessa tapahtuneen rakennemuutoksen myötä Salossa on menetetty vuoden sisällä lähes 2 000 työpaikkaa, joista 600 alihankkijayrityksistä ja noin 1 000 vuokratyövoimayrityksistä. Lisäksi Nokialta on lähinnä vapaaehtoisesti irtisanoutunut noin 400 työntekijää.

Salon työttömyysprosentti on noussut puolessatoista vuodessa alle kuudesta 11,6 prosenttiin.