Turun AMK aloittaa hammasteknikkojen koulutuksen

Turun ammattikorkeakoulu aloittaa hammasteknikkokoulutuksen syksyllä 2015. Ammattikorkeakoulun osakeyhtiö sai valtioneuvostolta hakemansa toimiluvan torstaina.

Muilta osin ammattikorkean toiminta jatkuu samoilla aloilla kuin aiemmin. Oppilaitos keskittyy jatkossa neljään painoalaan, eli tekniikkaan, sosiaali- ja terveysalaan, liiketalouteen ja kulttuuriin.

– Vuonna 2012 opetus- ja kulttuuriministeriö päätti jo Turun AMK:ta koskevista aloituspaikkaleikkauksista, joten emme enää odottaneet supistuksia valitsemiimme painopisteisiin. Uutena avauksena haimme hammasteknikkokoulutusta ja sen saimme – voimme olla siis varsin tyytyväisiä valtioneuvoston päätökseen, toteaa toimitusjohtaja Sami Savolainen.

Turussa järjestetään nykyisin hammaslääkärien, suuhygienistien ja hammashoitajien koulutusta.

TS