Tutkimus

Turkulaistutkimus: Antibiootit voivat pelastaa vastasyntyneen, mutta hidastaa poikien kasvua

Tatu Lertola

Turun yliopiston tutkimuksen mukaan vastasyntyneelle annettu antibioottihoito on yhteydessä niukempaan lapsuusiän kasvuun. 

Tutkimuksessa selvitettiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella vuosina 2008–2010 syntyneiden, yli 12 000 lapsen vastasyntyneisyyskauden aikaista hoitoa ja altisteita sekä kasvua.

Apulaisprofessori Samuli Rautavan johtamana tutkimusryhmä havaitsi, että lyhytkin altistus antibiooteille elämän ensimmäisten päivien aikana oli yhteydessä poikien hitaampaan pituuskasvuun ja painonkehitykseen. Tytöillä vastaavaa yhteyttä ei todettu.

Tutkimusryhmän mukaan syy piilee suolistomikrobien häiriöissä. Yhteistyössä israelilaisen Bar-Ilan University -yliopiston kanssa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että vastasyntyneenä antibiooteille altistuneiden ja sille altistumattomien lasten suolistomikrobiston koostumuksessa on eroja. Altistuneiden suolistomikrobisto oli kuukauden iässä merkittävästi yksipuolisempi kuin verrokeilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä lasten antibioottialtistuksen ja kasvun välisestä yhteydestä ja osoittaa ensimmäisen kerran, että myös vastasyntyneen antibioottialtistuksella on pitkäaikaisia vaikutuksia lapsen kasvuun.

– Vastasyntyneen bakteeri-infektiot ovat henkeä uhkaavia sairauksia, ja ripeä antibioottihoidon aloittaminen on infektiota epäiltäessä välttämätöntä. Jatkossa tarvitaan kuitenkin tarkempia keinoja vastasyntyneen bakteeri-infektion varhaiseen ja luotettavaan tunnistamiseen, jotta antibioottialtistuneiden lasten määrää voidaan rajoittaa. Toisaalta tarvitaan uusia keinoja tukea antibiooteille altistuneiden lasten suolistomikrobiston kehitystä ja tervettä kasvua, Rautava korostaa.