Paikalliset

Kotihoidossa suojaimia käytetään vain oireilevien asiakkaiden kanssa – toimialajohtajan mukaan ohjeistus on ristiriitaista

Toimialajohtaja Riitta Liuksan mukaan suojaustasoa kotihoidossa halutaan nostaa nykyisestä.
Toimialajohtaja Riitta Liuksan mukaan suojaustasoa kotihoidossa halutaan nostaa nykyisestä.

Suojainten käyttö kotihoidossa herättää hämmennystä, sillä ohjeistukset ja suojainten määrä ovat riittämättömät.

Tällä hetkellä Turun kotihoidon työntekijät käyttävät suojaimia hengitystieinfektio-oireisten asiakkaiden hoidossa. Muiden asiakkaiden hoidossa suojautumisvelvoitetta ei ole.

– Kun epidemiatilanne tulee mitä ilmeisimmin muuttumaan viikkojen kuluessa, meidän täytyy löytää kattavampia ratkaisuja, toimialajohtaja Riitta Liuksa Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta sanoo.

Suojainten käyttö on herättänyt keskustelua, sillä toimintaohjeita ovat kuluvalla viikolla antaneet ainakin Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Ministeriö odottaa, että kunnat noudattavat sen ohjeita.

Linjaukset siitä, millaisia suojaimia työntekijöiden pitää käyttää ja missä tilanteissa, onkin Liuksan mukaan ollut riittämätöntä ja ristiriitaista, mikä tekee tilanteesta hankalan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Valtiovallan viestintä on ollut osittain ristiriitaista. Se tietenkin luo paineita meidän kentälle, työntekijöihin, omaisiin ja asiakkaisiin, Liuksa sanoo.

Tällä hetkellä Turun kotihoito noudattaa Liuksan mukaan Aluehallintoviraston kautta tullutta suojautumisohjeistusta, joka pohjautuu ministeriön linjauksiin. 

Liuksa lisää, että silti nimenomaan ministeriön ohjetta ei täysin pystytä Turussa noudattamaan. Ministeriön ohjeistus on, että kertakäyttöisiä hengityssuojaimia käytetään jokaisella kotikäynnillä.

– On tiettyjä ristiriitaisuuksia siinä, miten kotihoidossa pitäisi käyttää suojaimia. Kannanottoja tulee monesta suunnasta.

Liuksa korostaa, että kaupunki suhtautuu suojautumisasiaan vakavasti, ja että suojaustasoa halutaan nostaa nykyisestä. Ongelma on kirurgisten suu-nenä-suojainten rajallinen määrä koko maassa. 

– Kirurgisten suu-nenä-suojainten riittävyys pitäisi pystyä turvaamaan siinä tilanteessa, kun tämä epidemia pahenee ja sairastuneita on yhä enemmän, Liuksa toteaa.

Hän ei osaa sanoa, miten paljon enemmän suojaimia tarvittaisiin, jotta pystyttäisiin noudattamaan ministeriön ohjeistusta ja samalla huolehtimaan suojainten riittävyydestä. 

– Emme lähde tässä vaiheessa kertomaan, onko suojaimia 100 000 vai 200 000. Mutta jos ministeriön ohjeistusta noudatettaisiin, suojainten kapasiteetti nykymuodossaan ei riittäisi.

Turussa suojaintilanne on ollut toistaiseksi hyvä.

– Luotamme siihen, että varmuusvarastojen kautta tullaan saamaan lisää. Tarve on silti aivan valtava, jos mennään ehdottomaan käyttövelvoitteeseen.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialalla on Liuksan mukaan tieto kaikista suojaimista. Määrässä ei ole kuitenkaan eritelty, miten monta suojainta on juuri kotihoidossa tai vaikka terveysasemilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kaupunki vielä etsii ratkaisuja siihen, miten Liuksan sanoin kaikkien tarpeet turvataan. Hän toivoo, että lisää suojaimia olisi käytössä jo ensi viikolla.

– Nyt tarvitaan ratkaisuja, ettei ajauduta pahempaan epidemiatilanteeseen kuin nyt jo on. Ratkaisu voi olla, että kotihoidossa käytettäisiin tekstiilipohjaisia suojaimia niillä käynneillä, joissa asiakkaalla ei ole ylähengitystieinfektion oireita, koska muita suojaimia on rajallisesti.


FAKTA

Ministeriön ohjeistus kotiin annettavissa palveluissa

Kuntien on koronaepidemian aikana laadittava toimintaohjeet omaishoitajille, henkilökohtaista apua saaville ja henkilökohtaisen avun työnantajille sekä tiedotettava niistä aktiivisesti. 

Ohjeet on laadittava viranomaisviestinnän pohjalta. 

Kotiin annettavissa palveluissa pyritään siihen, että sama(t) työntekijä(t) hoitavat samoja asiakkaita tartuntatautiriskin minimoimiseksi.

Kotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta riippumatta siitä, oireileeko asiakas.

Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai pestävää kankaista suojainta, esimerkiksi huivia.

Kankaista suojainta käytetään vain kerran, ja se pestään tai hävitetään käytön jälkeen. Kankaisten suojaimien käytöstä ja desinfioinnista on annettava henkilökunnalle ohjeet.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö