Kaarina palkkaa lisää hoitajia kotihoitoon

Selma Paavola

Jenni Lepänrinne

Kaarina palkkaa kotihoitoon kuusi lähihoitajaa kesäkuun alusta alkaen.

Kolme hoitajaa palkataan heti vakituisiksi työntekijöiksi. Kolme palkataan määräaikaisiksi. Näiden kohdalla vakinaistamiseen palataan ensi vuoden talousarvion yhteydessä. Asiasta päätti Kaarinan kaupunginvaltuusto maanantaina. Lähihoitajien palkkaamisen kustannukset ovat tälle vuodelle 140 000 euroa.

Vuotuiset kustannukset kuudesta lisähoitajasta ovat arvioiden mukaan kuitenkin noin 240 000 euroa.

Summa myönnettiin sosiaali- ja terveyslautakunnalle lisämäärärahana.

Kaupunginvaltuusto päätti samalla, että vanhustenhoidon kokonaisresurssit selvitetään vuoden 2020 talousarviokäsittelyyn mennessä.

Lisäksi Kaarina aikoo selvittää vanhustenhoidon palvelumuotojen käyttöasteet ja resurssien joustomahdollisuudet kotihoidon, kotisairaalan, kotikuntoutuksen, vuodeosastojen ja tehostetun palveluasumisen kesken.