Paikalliset

Älä säikähdä savua Teijolla – metsää kulotetaan luonnon avuksi

Selma Paavola

Metsähallituksen Luontopalvelut ennallistaa metsää kulottamalla Teijon kansallispuistossa tiistain ja keskiviikon aikana. Kulotusta tehdään Endalin alueella.

Kulotuksessa muodostuu runsaasti savua, joka on havaittavissa laajalla alueella polton aikana ja vielä parin päivän ajan polton jälkeen.

Noin 4,5 hehtaarin laajuinen kulotusalue sijaitsee Metsäkulmalla Puolakkajärven pohjoispuolella.

Ulkoilijoita kehotetaan välttämään liikkumista Endalin laavun ja Puolakkajärven pohjoispuolen suunnalla näinä päivinä.

Metsähallitus muistuttaa, että kulotus perustuu aina tarkkaan kohdekohtaiseen suunnitteluun, kohteen valmisteluun ja se toteutetaan riittävän palokaluston ja osaavan henkilöstön voimin. Jälkivartiointi lopetetaan vasta ensimmäisen kunnon sateen jälkeen.

Kulotus on hallittua tulenkäyttöä ja vaatii kuivuutta onnistuakseen.

Uusien puusukupolvien syntyminen helpottuu ja taimivaiheen heinittyminen vähenee metsänpohjan palaessa. Lisäksi syntyy kuollutta ja paikoin hiiltynyttä puuta, jolloin saadaan elinympäristöjä lahopuulla ja palaneella puulla eläville lajeille. Monet näistä lajeista ovat käyneet harvinaisiksi.

Metsähallituksella on reilut 50 aluetta kattava niin kutsuttu palojatkumoalueverkosto, jonka avulla pyritään takaamaan palaneiden elinympäristöjen tarjonta lajien ja luontotyyppien säilymiseksi eri puolilla Suomea.