Rahoitusta turkulaisille kliinisille tutkijoille

Tara Jaakkola
Laura Toivonen Tyksistä seuraa 923 suomalaisen lapsen taivalta syntymästä seitsemän vuoden ikään saakka hengitystieinfektioiden ja astman kehittymisen suhteen.
Laura Toivonen Tyksistä seuraa 923 suomalaisen lapsen taivalta syntymästä seitsemän vuoden ikään saakka hengitystieinfektioiden ja astman kehittymisen suhteen.

Ritva Setälä

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 13 kliiniselle tutkijalle. Tässä joukossa on kaksi Turussa toimivaa tutkijaa.

Toimikunta käyttää rahoitukseen noin 3 miljoonaa euroa. Hakemuksista 29,5 prosenttia rahoitetaan.

– Tavoitteena on edistää kliinistä tutkijanuraa ja rohkaista kliinisessä työssä olevia terveydenhuollon ammattilaisia tekemään tutkimusta kliinisen työn ohella. Tuemme heitä rahoittamalla joustavasti osa-aikaista tutkimustyötä tyypillisesti neljäksi vuodeksi, kertoo toimikunnan puheenjohtaja Ursula Schwab.

Summat tutkijaa kohti ovat 120 000–300 000 euroa.

Laura Toivonen Tyksistä selvittää yhteistyössä Turun yliopiston, Massachusetts General Hospitalin ja Harvard Medical Schoolin ryhmien kanssa lasten nenän metabolomin ja mikrobiotan yhteyttä hengitystieinfektioihin ja astman kehittymiseen.

Metabolomilla tarkoitetaan solun aineenvaihdunnan tuottamien molekyylien kokonaisuutta ja mikrobiotalla puolestaan bakteerien ja muiden mikro-organismien kokonaisuutta.

Tutkimus pohjautuu 923 suomalaisen lapsen syntymäkohorttitutkimukseen, jossa lapsia seurattiin hengitystieinfektioiden ja astman kehittymisen suhteen seitsemän vuoden ikään saakka. Nenänäytteistä analysoidaan metabolomi ja mikrobiomi USA:ssa.

Tutkimus tuo uutta tietoa mikrobien ja isännän vuorovaikutuksesta, yksilöllisestä alttiudesta hengitystieinfektioille ja astmalle sekä voi tarjota mahdollisuuden hengitystieinfektioiden ja astman ilmaantuvuuden ehkäisemiseen.

Metabolomi- tai mikrobiotaprofiilien tai yksittäisten metaboliittien avulla voidaan mahdollisesti tunnistaa varhaisessa vaiheessa lapset, joilla on suurentunut riski sairastua hengitysinfektioihin tai astmaan, ja tarjota sairautta ennalta ehkäiseviä keinoja näille lapsille.

Turussa rahoitetettavat kliiniset tutkijat

Posti, Jussi (VSSHP): Tapaturmaisten aivovammojen biokemiallinen ja kuvantamisdiagnostiikka 1.9.2019–31.12.2022.

Toivonen, Laura (TYKS): Nenän mikrobiotan ja metabolomin yhteys hengitystieinfektioihin ja astman kehittymiseen lapsilla. 1.9.2019–31.8.2023.