Kaupunkien vihreydestä syöpätutkimukseen – Turkuun viisi uutta bioalan akatemiatutkijaa

Jane Iltanen
Yksi uusien akatemiatutkijoiden ala on kaupunkien viherinfrastruktuurin hyvinvointivaikutuksia tutkiminen.
Yksi uusien akatemiatutkijoiden ala on kaupunkien viherinfrastruktuurin hyvinvointivaikutuksia tutkiminen.

Ritva Setälä

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt viisivuotisen rahoituksen 25 uudelle akatemiatutkijalle. Joukossa on viisi turkulaistutkijaa.

Myönnetty summa on noin 440 000 euroa, ja rahoituskausi on 1.9.2019–31.8.2024.

Biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta käyttää akatemiatutkijoiden rahoitukseen tänä vuonna noin 11 miljoonaa euroa. Tehtävään saatiin 2018 syyshaussa 144 hakemusta, ja näistä rahoitettiin 17 prosenttia.

Kaikki rahoituksen saaneet akatemiatutkijat saivat hakemukselleen kansainvälisessä asiantuntija-arvioinnissa arvosanaksi 6 tai 5.

– Huomattava osa hakemuksista oli tieteellisesti varsin korkeatasoisia. Toimikunta myönsi rahoitusta erityisesti tutkijoille, joiden urakehitys on nousujohteinen ja jotka olivat laatineet tieteellisesti korkealaatuisen ja innovatiivisen hakemuksen, kertoo toimikunnan puheenjohtaja Ursula Schwab.

Rahoitus on tarkoitettu akatemiatutkijan omaan palkkaan, mutta tämän lisäksi rahoituksen saaneet tutkijat saavat myöhemmin kutsun erilliseen tutkimuskulurahoitushakuun, jossa heidän on mahdollista hakea rahoitusta tutkimusryhmän kuluja varten.

Turun uudet akatemiatutkijat

Fagerholm, Nora (TY): Kaupunkien viherinfrastruktuurin hyvinvointivaikutukset osallistamalla ja 3D-virtuaalimaisemia hyödyntämällä kartoitettuna (GreenPlace)

Heinonen, Ilkka (TY): Liikunta ja syöpäkasvaimen verenvirtaus, hypoksia ja aineenvaihdunta

Pahkala, Katja (TY): Kardiometabolisten sairauksien varhainen kehitys ja ehkäisy – pitkittäinen vauvaiässä alkanut STRIP-tutkimus

Peuhu, Emilia (TY): Mekanotransduktio normaalin rintaepiteelin ja rintasyövän säätelyssä

Zhang, Hongbo (ÅA): Målstyrd läkemedelsadministrering av CRISPR / Cas9 för avancerad levercancerterapi genom knockout av genen c-Myc