Museovirastolta avustuksia Vanhan Rauman maailmanperintökohteiden hoitoon

Lilli Jokela
Suurin osa Museoviraston myöntämistä maailmanperintökohdeavustuksista kohdistuu Vanhan Rauman korjaushankkeisiin.
Suurin osa Museoviraston myöntämistä maailmanperintökohdeavustuksista kohdistuu Vanhan Rauman korjaushankkeisiin.

Museovirasto on myötänyt Vanhan Rauman maailmanperintökohteiden hoitoon avustuksia. Kaikkiaan avustuksia jaettiin 238 000 euroa 37 hankkeelle. Vanhan Rauman lisäksi avustusta saivat Verlan ja Suomenlinnan maailmanperintöalueet. Keskimääräinen avustussumma on noin 6 800 euroa.

Avustuksia haettiin yleisimmin vesikatteiden uusimiseen ja maalaamiseen, julkisivujen kunnostamiseen sekä ikkunoiden korjaamiseen. Hakemuksia arvioitaessa otettiin huomioon hakemuskohteen kulttuurihistoriallinen arvo ympäristössään, suunniteltujen toimien vaikuttavuus rakennuksen ja sen arvojen säilymiselle, hankkeen laatu säilyttävän restauroinnin hengessä sekä sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Hakemuksia saapui kaikkiaan 42, ja niiden yhteissumma oli lähes miljoona euroa. Museovirasto edellyttää avustettavilta kohteilta kuntoselvitysten ja vauriokartoitusten perusteella tehtyjä korjaussuunnitelmia ja korjaus- ja konservointitöiden huolellista dokumentointia. Avustusta ei jaettu toimenpiteille, jotka ovat kiinteistön haltijalle kuuluvaa tavanomaista huoltoa ja kunnossapitoa. Avustusta ei myöskään voida myöntää uudisrakentamiseksi katsottaviin hankkeisiin.

Luettelo maailmanperintökohteiden hoitoavustusten saajista. Luettelossa on mainittu ne kohteet, joiden kunnostajat eivät kieltäneet avustuspäätöksen julkaisemista.