Turun ammattikorkeakoulun työvoimakoulutus tarjoaa apua ICT-alan osaamisvajeeseen

Timo Jakonen

Turun ammattikorkeakoulu käynnistää työvoimakoulutuksen TE-palveluiden kanssa. Koulutuksen rahoituksesta vastaa Ely-keskus.

Tavoitteena on lisätä työvoimaa ICT-alan osaamisvajeen helpottamiseksi Varsinais-Suomen alueella ja samalla auttaa ICT-alan työttömiä tai työttömysuhan alla eläviä täydentämään koulutustaan. Turun ammattikorkeakoulu toteuttaa myös osaamiskartoituksen. Kartoituksessa kerätään tietoa osaamisen tasoista, vahvuuksista ja kehittämistä kaipaavista osaamisalueista. Osaamiskartoitus alkaa huhtikuussa ja päättyy kesäkuussa.

Huhtikuussa alkaa ohjelmistosuunnittelijan koulutus. Tarkoituksena on kouluttaa osaajia nopeasti yritysten tarpeisiin. Koulutus alkaa 30 arkipäivän teoriajaksolla Turun ammattikorkeakoulussa. Tämän jakson jälkeen opiskelijat siirtyvät vielä vastaavaksi ajaksi alan yrityksiin projektityöjaksolle.

Toisen alkavan koulutuksen tavoitteena on moduuliopintojen avulla kouluttaa taitoja, joita henkilöltä vielä puuttuu. Näin henkilön ei tarvitse opiskella kokonaista tutkintoa.

– Koulutuksen tarve lähtee yksilöstä, eikä ryhmän tarpeesta. Moduuliopintojen avulla voidaan parantaa nopeasti henkilön osaamista, eikä yritysten tarvitse odottaa useaa vuotta, että osaaja valmistuu, toteaa tiedotteessa Turun ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimuspäällikkö Tero Reunanen.

Ammattikartoituksen perusteella moduuliopintoihin ohjataan pääsyvaatimukset täyttäviä, alan työtehtäviin soveltuvia ja motivoituneita työnhakijoita. Osallistujien lähtötaso kartoitetaan yhdessä Varsinais-Suomen TE-toimiston kanssa. Nyt järjestettävien koulutusten järjestäminen tukee Turun ammattikorkeakoulun ja alueen IT-alan yritysten tiivistä yhteistyötä.