Paikalliset

Digitutorit auttavat pk-yritysten työntekijöitä digitalisaation haasteissa

Marttiina Sairanen

Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE ja Työväen Sivistysliitto kouluttavat yhteistyössä IT-taitoja teollisuuden työntekijöille. Digitutor-mallissa osasta pk-yrityksen työntekijöistä koulutetaan digitutoreita, jotka auttavat työkavereitaan tietoteknisissä haasteissa.

– Koulutuksen aikana opiskellaan tietoturvaan, viestintään, tiedonhakuun, työvälineohjelmiin ja laitteiden käyttöön liittyviä taitoja. Tutor voi toimessaan antaa tukea, opastaa ja perehdyttää työkaverinsa uusiin taitoihin, kertoo Turun yliopiston hankekoordinaattori Eeva-Leena Alanne Turun tiedotteessa.

Digitutor-malliin sisältyy työntekijöiden IT-taitojen kartoitus. Tulosten perusteella tukea voidaan kohdistaa niihin osa-alueisiin, joissa osaamisen kehittämiselle on eniten tarvetta.

– Yrityksen henkilöstöllä saattaa olla myös osaamista, jota ei vielä ole hyödynnetty. Esiin tulleet vahvuudet kannustavat pohtimaan, miten työt voitaisiin järjestää siten, että työntekijöiden jo olemassa oleva osaaminen voitaisiin ottaa käyttöön, Alanne sanoo.

Digitutor on kaksivuotinen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke, joka päättyy maaliskuussa 2020. Osallistuminen on yrityksille maksutonta.

– Hankkeeseen on ilmoittautunut tähän mennessä seitsemän yritystä, joista kolmessa hankeprosessi on viety päätökseen. Muutaman teollisen alan pk-yritysten on mahdollista vielä ilmoittautua mukaan hankkeeseen, Alanne kertoo.