Turun museokeskukselle avustusta innovaatioverstaaseen

Jari Laurikko
Turun museokeskuksen Luostarinmäen käsityöläismuseolle myönnettiin Museoviraston avustusta innovatiiviseen hankkeeseen.
Turun museokeskuksen Luostarinmäen käsityöläismuseolle myönnettiin Museoviraston avustusta innovatiiviseen hankkeeseen.

Turun museokeskus on saanut Museovirastolta 19 000 euroa avustusta Luostarinmäen käsityöläismuseossa toteutettavaan innovaatiohankkeeseen. Innovaatioverstaassa on tarkoitus kehittää uusia näyttelysuunnittelun tapoja sekä keinoja välittää ja oppia historiaa Luostarinmäellä.

Yhteensä Museovirasto jakoi avustuksia innovatiivisiin hankkeisiin 334 000 euroa 14 museolle. Luostarinmäki sai hieman keskimääräistä avustussummaa vähemmän.

Lounais-Suomesta muita avustuksia saaneita olivat Porin taidemuseo 32 000 euroa ja Rauman museo 35 000 euroa.

Tämän vuoden innovatiisiin hankkeisiin myönnettyjen avustusten painopisteitä olivat erityisesti kulttuuriperintöaineistojen ja -tiedon monipuolinen hyödyntäminen ja avaaminen, yhteisöllisen toiminnan kehittäminen ja lisääminen sekä asiakaslähtöinen palveluiden suunnittelu, kokeilu ja toteuttaminen.