Turun ammattikorkeakoululle 15 000 euroa Tekniikan ammattikorkeakoulun tukisäätiöltä

Tekniikan ammattikorkeakoulun tukisäätiö lahjoittaa 15 000 euroa Turun ammattikorkeakoulun varainhankintaan.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Martti Kaurimo säätiön perustajayhdistyksiin kuuluvasta Turun Alueen Insinöörit ry:stä kertoo tiedotteessa, että säätiö haluaa lahjoituksellaan tukea Turun amk:n ja alueen yhteistä kehittymistä.

Säätiön hallitus arvioi jokaisen Turun ammattikorkeakouluun ja sen opiskelijoiden tukemiseen sijoitettavan euron tuottavan ainakin 100 % lisätuoton.

– Tällä tekniikan alalle kohdennetulla lahjoituksellamme haluamme osoittaa tukemme Turun ammattikorkeakoulun korkeatasoiselle insinöörikoulutukselle. Koulutusta arvostetaan niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Laadukas insinöörikoulutus kannustaa opiskelijoita hakeutumaan alalle ja kehittämään osaamistaan jatkossakin. Insinöörien myötävaikutus näkyy vahvasti arjessamme, niin lääketieteessä, ympäristönsuojelussa, liikenteessä, laivanrakennuksessa, kuin rakentamisessakin, Kaurimo sanoo tiedotteessa.

Tekniikan ammattikorkeakouluopetuksen tukisäätiön tarkoituksena on tukea tekniikan opetusta, tutkimusta ja käytäntöön soveltamista, erityisesti tutkintoihin kuuluvien päättötöiden tekoa sekä edistää Turun ammattikorkeakoulun tekniikan alan kaikenpuolista kehittämistä.

Säätiö myöntää valmistumassa olevien insinööriopiskelijoiden opinnäytetöihin liittyviä apurahoja ympäri vuoden. Apurahojen lisäksi säätiö myöntää kahdesti vuodessa kannustavia stipendejä opinnoissaan menestyneille, myönteistä ilmapiiriä edistäville ja aktiivisuutta yritysyhteistyössä osoittaneille insinööriopiskelijoille.