Saaristomeren Natura-alue kasvaa kolminkertaiseksi

Rami Nieminen

Hallitus päätti keskiviikkona Suomen Natura-alueiden laajennuksista. Päätös tarkoittaa, että Saaristomeren nykyinen, hajanainen Natura-alue laajenee kolminkertaiseksi, eli 150 000 hehtaariin. Uusi alue alkaa Utön liepeiltä ja jatkuu yhtenäisenä Hangon läntiselle selälle saakka. Laajennus koskee vain vesialueita. Alueella sijaitsevat saaret on julistettu Natura-alueeksi jo aiemmin.

Ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen korostaa, että Natura-alue ei ole luonnonsuojelualuetta. Hänen mukaansa alueelle voisi teoriassa saada luvan vaikka tuulivoimalan rakentamiselle. Natura-status edellyttää, että rakennushankkeiden vaikutus merenpohjaan tutkitaan tavallista perusteellisemmin.

Saaristomeren Natura-alueella halutaan suojella merenalaista luontoa. Nyt valitulla alueella sijaitsee arvokkaita riuttoja ja vedenalaisia hiekkasärkkiä.

– Nämä kohteet sijaitsevat alueella mosaiikkimaisesti. Tällä päätöksellä haluttiin saada koko luontotyyppien vaihtelu katettua, Korpelainen sanoo.

– Merenalaisten luontotyyppien osalta suojelutarve on nyt loppuun saatettu.

Korpelainen muistuttaa, että normaaliin vesilläliikkujaan Natura-laajennus ei vaikuta millään tavalla. Merenkulkua, metsästystä tai virkistyskäyttöä päätös ei rajoita.