Paikalliset

John Morton -keskukselle 120 000 euroa, mediatutkijoille luvassa 500 000 Helsingin Sanomain Säätiöltä

Helsingin Sanomain Säätiö on myöntänyt Turun yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskukselle 120 000 euron apurahan. Apuraha on tarkoitettu tutkimukseen, joka tarkastelee yhdysvaltalaisen ja suomalaisen median tapoja uutisoida Yhdysvalloissa vuonna 2018 tapahtuneista kouluampumisista. Tragediauutisoinnin haasteet – median mahdollisuudet käsitellä kouluampumisia -hanketta johtaa keskuksen johtaja Benita Heiskanen. Hankkeessa on myös tarkoitus kehittää uusia tapoja uutisoida tragedioista.

Säätiö käynnistää myös suunnatun haun teemalla Media2030. Säätiön hallitus toivoo tutkijoilta ideoita median tulevaisuuden kannalta keskeisistä tutkimusaiheista ja -ongelmista. Lisäksi tutkijoita pyydetään pohtimaan median roolia tiedon, osaamisen ja sivistyksen rakentamisessa.

Media 2030 -hakuun on varattu yhteensä 500 000 euroa. Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäinen vaihe päättyy 19.11. Lopulliset päätökset rahoitettavista hankkeista säätiö tekee keväällä 2019.

Säätiö myönsi apurahan myös dosentti Ari Heinosen johtamalle Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa -hankkeelle. Apurahan suuruus on 122 549 euroa.