Paikalliset

Mynämäellä ja Maskussa leikataan ruovikoita

Maria Yli-Renko
Ruovikonleikkuuta rinnekone-kaksoisilppuri -yhdistelmällä Oukkulanlahdella syksyllä 2015.
Ruovikonleikkuuta rinnekone-kaksoisilppuri -yhdistelmällä Oukkulanlahdella syksyllä 2015.

Mynämäellä ja Maskussa leikataan tämän kuun aikana maa-alueilla laajoina kasvustoina kasvavia ruovikoita.

Leikkuut liittyvät viime vuonna alkaneeseen Ruokopelto-hankkeeseen, jossa testataan leikkuumassan tehoa maanparannusaineena ja viherlannoitteena.

Maalla kasvavat ruovikot sijaitsevat umpeenkasvaneilla merenrantaniityillä tai vesijättömailla. Niiton ja laidunnuksen vähenemisen ja vesistöjen rehevöitymisen takia järviruokokasvustot ovat levinneet, ja samalla lajisto on yksipuolistunut.

– Toistuvien maaruovikoiden leikkuiden tarkoituksena onkin ennallistaa tällaisia alueita niin, että ruovikon kasvu taantuu ja kasvillisuus vähitellen madaltuu. Lopputuloksena on avoin rantaniitty, mikäli alueen luontaista kasvillisuutta ei ole muutettu esimerkiksi ruoppauksissa syntyneillä läjitysmassoilla, Varsinais-Suomen Ely-keskuksen Maria Yli-Renko sanoo.

Leikkuun yhteydessä ruoko silputaan rinnekone-kaksoissilppuri -yhdistelmällä ja syntynyt silppu levitetään pellolle. Näin ravinteet saadaan kiertoon, ja ruokosilpun mukana maaperään saadaan lisäksi eloperäistä ainesta.

– Eloperäinen aines on peltomaalle tärkeää, sillä se vaikuttaa maan viljavuuteen. Eloperäisen aineen hajotessa vapautuu ravinteita kasvien käyttöön. Lisäksi eloperäinen aines ja sen hajoamistuotteet parantavat maan rakennetta ja ehkäisevät veden ja ravinteiden huuhtoutumista, Yli-Renko sanoo.