Lämpöteltan turvissa kaivaudutaan keskiajan kerroksiin

Pinellanpuiston arkeologiset kaivaukset vauhdittuneet

Turun Sanomat

Vanhan Suurtorin reunalla ravintola Pinellan vieressä tehdyt arkeologiset tutkimukset ovat tutkija Aki Pihlmanin mukaan vauhdittuneet lämpimän suojateltan turvissa. Kaivaukset hipovat Tuomiokirkon ja Vanhan raatihuoneen välillä vähän tutkittuja keskiaikaisen Turun kortteleita.

– Asuttu kerros ulottuu 2-4 metrin syvyyteen ja sitä on tutkittu silloin kun kaupunki on suunnitellut viemäritöitä ja muita. Paljon tutkimusta on edessä, Pihlman kertoi.

– Puolen vuoden työhanke etenee mukavasti jo näin talvella. Ravintolarakennusten korjaus ja laajennus voi toteutua kesällä.

Ravintolat avautuvat kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 koittaessa. Pinellan ostanut Saga Palvelut Oy vastaa satoihin tuhansiin euroihin nousevista kaivauksista ja tutkimuksen loputtua yhtiö saa käyttöönsä lisätilaa maan alta.

Laaja aukio puistoineen oli keskiajalla kaupungin ydin, tiheästi puutaloin asuttua aluetta. Tuomiokirkolta vei 1600-luvulta Iso Kirkkokatu suoraan Vanhalle raatihuoneelle ja pienemmät kadut risteilivät sitä. Alue pursusi elämää, joka sitten ajan myötä hautautui puistojen, torien ja katujen alle. Turun palo 1827 tuhosi korttelit ja tuli levisi myös Aurajoen länsirannalle pääkirjaston ja Tuomiokirkkosillan väliselle 1300-luvulta tiheästi asutulle alueelle.

– Kirjaston edustan ja Linnankadun jatkeen tutkimus vastasi odotuksia. Kaivauksissa löytyi paljon rakennusten jäännöksiä, rantalaitureita ja vanhan sillan paikka. Löytöaineisto oli pääosin 1700-luvulta, mutta myös 1600-luvun tavaroita oli. Kirjastolla päästiin keskiajan kerroksiin.

Museovirasto, Turun museokeskus ja Turun yliopiston arkeologian oppiaine ovat viime vuosina toteuttaneet maakunnassa useita tutkimushankkeita. Museoviraston tutkijan Teija Tiitisen mukaan yhteistyö tiivistyy.

– Kun yliopiston humanistiset aineet yhdistyvät historian, kulttuurin ja taiteen oppilaitokseksi, niin se tuo arkeologiaan laajemman kontaktikentän ja syventää yhteistoimintaa eri tieteenalojen välillä. Toivottavasti Museovirastossa tapahtuva rakennushistorian ja arkeologian osastojen yhdistyminen tuo alalle lisäresursseja.

SEPPO SUDENNIEMI

Lisää aiheesta lauantain Turun Sanomissa.