Kasvun huippu ohitettu, mutta vientialoilla edelleen vaikeaa

Työttömyyden kasvu yhä voimakkainta Varsinais-Suomessa

Turun Sanomat

JORMA PALOVAARA

Työttömyys kasvaa Suomessa voimakkaimmin yhä Varsinais-Suomen alueella. Tammikuun lopussa Varsinais-Suomessa oli 24 700 työtöntä. Määrä kasvoi vuoden takaisesta 36 prosenttia, kun koko maassa työttömyys kasvoi vain 20 prosenttia.

– Varsinais-Suomen keskeisillä työllistävillä vientiteollisuusaloilla ei mene hyvin. Metalli-, elektroniikka- ja ja laivanrakennusala vähentää edelleen työvoimaa, kertoo Varsinais-Suomen TE-keskuksen työmarkkina-analyytikko Juha Pusila.

Työttömyyden kasvun huipun taittuminen antaa jonkinlaista valonpilkahdusta Varsinais-Suomen tilanteeseen.

– Viime vuoden lopulla työttömyys kasvoi täällä vielä noin 60 prosentin vauhtia, nyt sen kasvu on hidastunut 40 prosentin paikkeille. Joillain aloilla, kuten lääke-, elintarvike- ja kemianteollisuudessa, tilanne on jopa kohtuullisen hyvä. Myöskään kaupan ja palvelun aloilla ei olla missään kriisitunnelmissa, vaikka yleinen taloustilanne heikentää kulutuskysyntää, arvioi Pusila.

Pitkäaikaistyöttömyys
lisääntyi rajusti

Varsinais-Suomen ohella työttömyys kasvoi voimakkaimmin Uudellamaalla ja Pirkanmaalla eli siellä, missä työpaikkojakin on eniten. Pusilan mukaan työttömyyden kasvussa ei sinänsä ole mitään yllätyksellistä. Huolestuttavinta hänen mukaansa on nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden raju lisääntyminen.

Pitkäaikaistyöttömien eli yli vuoden työttömänä olleiden määrä on kasvanut Varsinais-Suomessa 46 prosentilla vuoden aikana. Nuorisotyöttömyys lisääntyi samalla ajanjaksolla 36 prosenttia.

Työttömyysaste
kolmanneksi pienin

Voimakkaimmasta työttömyyden kasvusta huolimatta Varsinais-Suomen työttömyysaste oli edelleen maan kolmanneksi pienin Uudenmaan ja Pohjanmaan jälkeen. Tammikuussa joillakin aloilla oli jopa enemmän avoimia työpaikkoja kuin vuosi sitten. Tällaisia aloja olivat rakennusala, sosiaaliala, toimistotyö ja siivoustyö. Sen sijaan avointen työpaikkojen määrä on vähentynyt voimakkaimmin teollisuudessa, kuljetusalalla ja tarjoilutyössä.

Viime vuoden tammikuun tilanteesta poiketen työttömyys on kääntynyt kasvuun kaikissa pääammattiryhmissä. Voimakkaimmin työttömyys on kasvanut teollisuudessa, kuljetusalalla sekä tekniikan ja atk-alan töissä. Metallialalla työttömien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuoden takaiseen verrattuna.

Työttömien määrä kasvoi Varsinais-Suomessa nopeimmin Vakka-Suomessa 38 prosentilla vuodessa ja hitaimmin Loimaan seudulla 28 prosentilla vuodessa. Korkein työttömyysaste oli Salon seutukunnassa ja Turussa. Pienin työttömyysaste löytyy puolestaan Turunmaan seutukunnalta ja Sauvosta.